"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-05

Matematiker söker svar på svårlöst problem

NYHET Phạm Hoàng Hiệp, Umeå universitet, undersöker i sin avhandling Dirichlets problem, ett matematiskt problem som i olika varianter sysselsatt matematiker ända sedan början av 1800-talet.

Berömda matematiker som Gauß, Riemann, och Dirichlet har arbetat med det ursprungliga problemet. Det handlar om att hitta en matematisk funktion som löser en speciell differentialekvation på ett givet område, t.ex., en fysikalisk kropp i rummet, och som har vissa föreksrivna värden på randen till kroppen. Man kan tänka sig en cirkel och fråga sig om det då är möjligt att hitta en form som passerar cirkeln och har en given krökning eller annan vald egenskap.

Dirichlets problem har generaliserats i många olika riktningar och i Phạm Hoàng Hiệps avhandling studeras problemet i en mycket abstrakt version i många komplexa dimensioner. Problemets ursprungliga version är hämtat från och har tillämpningar inom olika delar av fysiken.

Onsdagen den 19 mars 2008 försvarar Phạm Hoàng Hiệp, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Dirichlet's problem in Pluripotential Theory. Disputationen äger rum kl 10.15 i MA 121, MIT-huset.
Fakultetsopponent är professor Dr. Hab. Slawomir Kolodziej, Jagiellonian University, Krakow, Polen.

För mer information kontakta gärna Phạm Hoàng Hiệp via e-post: phhiep_vn@yahoo.com

Redaktör: Karin Wikman