"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-14

Matematikföreläsning i Hans Wallins anda

NYHET Den internationellt erkända matematikdidaktiker Anna Sfard, från University of Haifa, Israel, föreläser på måndag 17 februari under Hans Wallin Lectures. Syftet med arrangemanget är att skapa kommunikation och debatt över ämnesgränser och grupperingar, som till exempel olika forskargrupper, lärarutbildare, lärarstudenter samt verksamma lärare och rektorer.

Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) anordnar för andra året i rad Hans Wallin Lectures.

I år föreläser professor Anna Sfard, University of Haifa. Fastän hennes forskning fokuserar på matematikundervisning, omfattar hennes arbete också det mänskliga tänkandet mer generellt, där relationer mellan kommunikation och kognition står i fokus. Mycket av hennes forskning i dessa ämnen är summerade i boken "Thinking as communicating: Human development, the growth of discourses, and mathematizing". Den gavs ut år 2008.

Hans Wallin Lectures

Hans Wallin, professor i matematik, initierade år 1994 den matematikdidaktiska forskningsverksamheten vid Umeå universitet. Därför har hans namn använts för att döpa denna årligen återkommande seminarieserie.

Förutom arbetet med matematikdidaktisk forskning i Umeå har Hans Wallin också varit aktiv nationellt, speciellt inom Forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning, som startade 2001. Hans intresse för skolmatematiken och popularisering av matematiken är också tydligt, till exempel genom författarskap av flera läroböcker samt av boken Den osynliga matematiken.

Hans Wallin disputerade i matematik vid Uppsala universitet 1962. Sedan 1996 är han ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och han är numera professor emeritus i matematik vid Umeå universitet.

Om arrangemanget:

Titel: "Development of numerical thinking – the discursive view", Professor Anna Sfard, University of Haifa
Tid: 17 februari, klockan 13.00 - 14.30
Plats: rum N370
http://www.ufm.umu.se/arrangemang/hwl/

Redaktör: Ingrid Söderbergh