"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-08

Matematiklärare kan bedöma nationella prov likvärdigt

NYHET Det framgår i den studie som projektledare Anna Lind Pantzare, Umeå universitet, ansvarar för och presenterade i samband med Matematikbiennalen 2016 som ägde rum vid Karlstads universitet.

Ett av nationella provens syften är att de ska bidra till en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. En del av likvärdigheten handlar om att elevsvar till nationella prov ska bedömas på samma sätt oavsett vem som gör bedömningen.
– Den här studien visar på att svenska gymnasielärare i matematik är bra på att bedöma de nationella proven i matematik, konstaterar Anna Lind Pantzare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Anna är projektledare för de nationella proven i matematik 2–4 som utvecklas på uppdrag av Skolverket vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.
– Studien har gjorts på uppdrag av Skolverket och är kopplad till arbetet med att utveckla de nationella proven, säger Anna Lind Pantzare. Den fullständiga rapporten kommer att publiceras senare under året.

Matematikbiennalen är en återkommande konferens som genomförs vartannat år runtom i Sverige. Den samlar flera hundra lärare, forskare och skolledare för utbyte av aktuella frågor inom matematik.

Mera information:

Artikel i SkolvärldenMatematikbiennalen 2016

Skolverket

Nationella prov

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Nationella prov och bedömningsstödNationella kursprov i matematik

Om du har frågor kring Nationella prov kontakta gärna:

Anna Lind Pantzare, projektledareInstitutionen för tillämpad utbildningsvetenskapUmeå universitet
E-post: anna.lind.pantzare@umu.se

Redaktör: Maja Bonta