"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-28

Matematikprofessor får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Roland Häggkvist, professor i diskret matematik vid Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris år 2004. Priset är på 100 000 kronor och kommer att delas ut vid universitetets årshögtid den 30 oktober.

När Roland Häggkvist började sin forskarkarriär i slutet av 1970-talet var han den enda i Sverige som arbetade med grafteori. Sedan dess har hans teoretiska forskning inom diskret matematik väckt internationell uppmärksamhet. För närvarande arbetar han med ett projekt inom statistisk mekanik tillsammans med fysiker vid Stockholms universitet. Roland Häggkvist är en forskare med ett mycket brett internationellt kontaktnät. Dessa kontakter har resulterat i ett flertal gemensamma publiceringar och han har ofta bjudits in som föreläsare vid internationella konferenser.

Under åren har Roland Häggkvist varit en uppskattad och framgångsrik handledare av doktorander. Inom grundutbildningen har hans breda kunskaper inom datalogi, optimering och diskret matematik varit en inspirationskälla för många matematikstuderande.

Roland Häggkvist föddes 1950 i Piteå och disputerade 1977 vid Umeå universitet. Sedan 1989 har han en professur i diskret matematik vid Umeå universitet. Däremellan har han varit verksam som forskare vid bland annat University of Waterloo i Kanada, Rutgers University i USA samt vid Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. 1986 utsågs han till särskild forskare i diskret matematik av Vetenskapsrådet. Han har även tilldelats Kungliga Skytteanska Samfundets vetenskapliga pris.

Vid sidan om matematiken har Roland Häggkvist även studerat konsthistoria, ett intresse som bland annat resulterat i en konstutställning i Paris 1990.

Nordeas vetenskapliga pris tilldelas forskare som har gjort framstående insatser för att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom samhällsvetenskap, rättsvetenskap, datavetenskap eller andra forskningsområden som har relevans för bankverksamhet. Priset delades för första gången ut 1995 och inrättades av Nordbankens Norrlandsstiftelse.

För ytterligare information, kontakta:

Roland Häggkvist, professor vid matematiska instiutionenTelefon: 090-786 68 77
E-post: roland.haggkvist@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman