"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-07

Matematisk statistik firar 50 år i en tid av datarevolution

NYHET Möjligheten att studera matematisk statistik har nu funnits i 50 år vid Umeå universitet. Det är ett ämnesområde som blir allt mer hett då mängden data som ska behandlas växer lavinartat och blir en guldgruva för statistiker. Institutionen firar den 13–14 oktober med jubileumsföreläsningar, posterutställning och en festlig middag på Universum.

Det pågår en teknisk och digital revolution som håller på att förändra världen. Data genereras i en allt snabbare takt och behovet av att kunna analysera och dra slutsatser från stora datamängder växer snabbt. Här kommer statistikern in i bilden.

– Vi är bara i en början. Om all världens data i dag skulle ha volym motsvarande en chokladkaka kan vi med den ökningstakt som varit de senaste tio åren förvänta oss att datamängden kommer att ha volym som månen år 2100! Statistik erbjuder verktyg för att extrahera och ta tillvara värdefull information från all dessa data. Vi behöver både utveckla befintliga verktyg och skaffa nya, säger Patrik Rydén, forskare i matematisk statistik vid Umeå universitet.

All verksamhet producerar data och statistiker återfinns inom allt från banker, försäkringbolag, finansinstitut och akademin till läkemedels- och verkstadsindustrin.

– Statistiker har en strålande arbetsmarknad!, säger Peter Anton, studierektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Fest och föreläsning

50-årsdagen till ära samlas statistiker med Umeåbakgrund från hela Sverige. Under två dagar presenterar några före detta studenter verksamma i näringsliv och forskningsverksamhet vad de gör idag, däribland Martin Kulldorff, professor i biostatistik vid Harvard Medical School.

– Jag vet inte om man skulle kalla honom kändis, men han är en internationellt mycket meriterad och framgångsrik forskare i statistik, säger Peter Anton.

Bland föreläsarna återfinns också alumnerna Joacim Rocklöv och Anton Grafström, framgångsrika forskare verksamma på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet respektive på Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet, Andreas Hörberg som har en hög chefsposition på If samt Anna Berglind, som efter disputation vid Umeå universitet har jobbat på läkemedelsföretag i USA innan hon återvände till AstraZeneca i Mölndal.

– Alla är bra representanter för vad man kan arbeta med efter studier hos oss. Vi hoppas att många studenter och andra intresserade kommer och lyssnar och inspireras, säger Peter Anton.

Glimtar från dagens forskning och grundutbildning samt festliga återblickar från de 50 åren kommer också att ges. Som representant för det internationella samarbetet, kommer Imbi Traat från Tartu universitet och hedersdoktor vid Umeå universitet att hålla ett föredrag.

På torsdagen är föreläsningarna på svenska.
På fredagen är föreläsningarna på engelska.

Jubileumsprogram 13–14 oktober          

Om matematisk statistik vid Umeå universitet

Bild på Gunnar Kulldorf
Professor Gunnar Kulldorff (1927–2015) var en stark profil för ämnet statistik.

Gunnar Kulldorff var pådrivande för att ämnet introducerades vid Umeå universitet. Han utnämndes 1966 till professor i matematisk statistik, och stannade som sådan till pensioneringen och därefter som emeritus resten av livet.

Ämnet tillhör numera Institutionen för matematik och matematisk statistik. Antalet forskare och lärare är cirka 15 till antalet. Det finns åtta doktorander inom ämnet.

Matematisk statistik ingår bland annat i samtliga civilingenjörsprogram och har egna profileringar på civilingenjörsprogrammen i industriell ekonomi och teknisk fysik.

För journalister:

Journalister är välkomna till öppna jubileumsföreläsningar och/eller att boka in en intervju med någon av våra gästföreläsare. Kontakta Peter Anton för tid.

Högupplösta pressbilder för nedladdning. Foto: Per Melander

För mer information, kontakta gärna:

Peter Anton, universitetslektor vid Institutionen förmatematik och matematisk statistikTelefon: 090-786 63 99
E-post: peter.anton@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh