"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-30

Matematisk statistiker från Estland utsedd till hedersdoktor

NYHET Estlands främsta specialist inom området surveystatistik, Imbi Traat, har utsetts till årets hedersdoktor på teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

Imbi Traat är docent i matematisk statistik vid Tartu universitet och har besökt Umeå åtskilliga gånger. Hon har alltsedan 1992 på ett mycket förtjänstfullt sätt samarbetat med matematiska statistiker vid Umeå universitet.

I början rörde samarbetet mest uppbyggandet av ett baltisk-nordiskt nätverk i surveystatistik. Detta initierades från Umeå av professor Gunnar Kulldorff efter den baltiska frigörelsen år 1991, och det var Imbi Traats val av ämne 1992 som gjorde att nätverket orienterades mot surveystatistik, ett ämne som var nytt i de post-sovjetiska länderna. Nätverket har alltsedan starten kraftigt expanderat och inkluderar nu förutom de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen samt Sverige och Finland också de post-sovjetiska länderna Ukraina och Vitryssland.

Imbi Traat är för närvarande ordförande för det estniska statistikersamfundet Estonian Statistical Society. Hon har skrivit en lärobok på estniska om sampling och har publicerat ett 40-tal uppsatser, framför allt inom områdena surveystatistik och multivariat statistik. Hon har varit handledare i Estland för ett antal doktorander och många examensarbetare. Hon har också handlett finska och svenska doktorander.

Imbi Traat har anlitats som konsult av myndigheterna i Estland vid tillämpning av surveystatistik för landets utveckling med demokrati och marknadsekonomi enligt EU-standard. Hon är invald medlem i International Statistical Institute sedan 1999 och representerar Estland i International Association of Survey Statisticians sedan 1993. Hon tillhör redaktionen för tidskriften Statistics in Transition sedan 1999. Två av Imbi Traats studenter har vunnit det internationella Cochran-Hansen-priset i surveystatistik.

Imbi Traat, född 1950, är både en drivande person och en person med mjuk framtoning. På fritiden är hon bland annat akvarellmålare.

Årets hedersdoktor promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördagen den 19 oktober.

För mer information om Imbi Traat, kontakta gärna:

Professor Lennart Bondesson, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 65 29
E-post: lennart.bondesson@umu.se

Professor Gunnar Kulldorff, institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 52 24
E-post: gunnar@umu.se