"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-19

Mats Deutschmann excellent lärare

NYHET Mats Deutschmann, verksam vid Institutionen för språkstudier, har utnämnts till excellent lärare i den andra ordinarie omgången av Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

Mats Deutschmann har utnämnts till excellent lärare i den andra ordinarie omgången av Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem. Detta innebär att Mats uppfyller samtliga kriterier i bedömningsmallen: omfattande undervisningserfarenhet, undervisningsskicklighet och engagemang, didaktisk praktik, reflekterande förhållningssätt, har utvecklat sin högskolepedagogiska verksamhet över tid, har ett vetenskapligt förhållningssätt och högskolepedagogisk kompetens samt visar engagemang och skicklighet som pedagogisk ledare

I sakkunnigutlåtanden prisas Mats framförallt för sin förmåga att utgå från sin undervisning i sin pedagogiska forskning: "Det rika innehållet i portföljen visar en undervisningsskicklighet och ett engagemang för undervisningsuppdraget. Detta stöds framför allt av mängden projekt som han deltagit i, där försöken att optimera studenters lärande varit det viktiga". Han prisas även för sitt 'driv' och vilja att realisera sina idéer: "Mats verkar tillhöra den kategori av kollegor som bäst gynnas av att få möjlighet att förverkliga sina idéer." 

Mats, tillsammans med Anders Steinvall, leder för tillfället två pedagogiska projekt, finansierade av Vetenskapsrådet  och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg Minnesfond, som syftar till att höja lärarstudenters medvetande om hur språkliga stereotyper påverkar oss i vårt umgänge med andra. Han driver även ett Linnaeus-Palme utbytesprojekt med University of Seychelles, där Florence Sisask och Anders Steinvall är medansvariga.

Redaktör: Magnus Nordström