"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-21

Matti Aiko - en samisk författare i den nya, norska nationalstaten

NYHET Påverkade den samiske författaren Matti Aikio synen på och möjligheterna för samiskt språk och samisk kultur i positiv riktning?

Under den period i början av 1900-talet när Aiko skrev sina verk förväntade sig det norska samhället att samerna skulle assimileras. Norge var en ny, självständig nationalstat och hade en begränsad tolerans gentemot sin samiska minoritet. Aiko presenterade samiska värderingar i sina böcker.

I sin avhandling “Matti Aiko – Verk och virke” undersöker Gunnar Gjengset motsättningen mellan dessa tankesätt. Gjengset visar också att Aikio själv fick en ökad förståelse för den samiska kulturens mångfald under sin karriär – samtidig som han ändrade taktik vad gäller långsiktig strategi för att den samiska minoriteten skulle nå full likställdhet.

Om Gjengset

Gunnar Hauk Gjengset blev magister artium (fil. lic) i litteraturvetenskap i Universitetet i Tromsø 1980. Han har tidigare skrivit en biografi om just Matti Aikio. Han har också skrivit en biografi om den norske bildhuggaren Gustav Vigeland. Gjengset har i flera år varit knuten till Norsk Senter for Barneforskning vid Universitetet i Trondheim.

Disputation och kontaktinformation

Den 29 april försvarar Gunnar Gjengset , Institutionen för litteraturvetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln ”Matti Aiko - Verk og virke”. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal C, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Satu Gröndahl, docent Hugo Valentincentrum, Uppsala universitet.

Avhandlingen gavs ut den 6 april av Umeå Universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet i serien Nordiska studier 2, ISBN 978-91-88466-77-8, ISSN 2000-0391.

För ytterligare information eller intervju, kontakta Gunnar Gjengset: telefon: +47 226 72 130
e-post: gunnar.gjengset@littvet.umu.se