"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-06

Mattias Lundberg prisas för populärvetenskap

NYHET Mattias Lundberg, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, tilldelas Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2107. "Mattias Lundberg är en förebild för innovativ populärvetenskaplig kommunikation", skriver priskommittén.

– Jättekul. Och extra roligt att priset nu för första gången går till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det vi gör kan annars vara så samhällsnära och inriktat på samverkan att man glömmer att det görs ett aktivt och medvetet populärvetenskapligt arbete, säger Mattias Lundberg.

Mattias Lundberg disputerade 1999 och gick då över till näringslivet men återkom till den akademiska världen 2008. Idag är han docent i psykologi och studierektor vid Institutionen för psykologi.

Det har utöver traditionella vetenskapliga publikationer blivit såväl bredare böcker som tv-medverkan, teater och sociala medier.

Det har utöver traditionella vetenskapliga publikationer blivit såväl bredare böcker som tv-medverkan, teater och sociala medier.

– Jag har väl egentligen alltid tänkt att det är en av forskningens uppgifter att föra ut vetenskapen på ett begripligt sätt. Det verkliga startskottet kom när jag i början på 00-talet turnerade med komikern Lasse Eriksson. Att stå på en scen inför 900 betalande gäster är klart annorlunda än att hålla en salsföreläsning men det ger också fantastiskt mycket när man känner att man når fram, säger Mattias Lundberg.

Samtidigt håller Mattias med om att det alltid finns en risk att det blir för mycket yta och för lite djup. Att det ska vara både populärt och vetenskap är populärvetenskapens eviga balansgång. Men han menar att det är fullt möjligt att hålla den vetenskapliga fanan högt och samtidigt kommunicera via plattformar som människor kan ta till sig för att göra vetenskapen tillgänglig.

– Idag är de tekniska möjligheterna att enkelt kommunicera vetenskap större än någonsin samtidigt som behovet är enormt att skapa förståelse bland allmänheten för vad som är vetenskap och skilja det från vad som är åsikter eller pseudovetenskap, säger Mattias Lundberg.

Priskommitténs motivering för valet av Mattias Lundberg lyder:
"Mattias Lundberg förmedlar sin egen och andras forskning genom att blanda beprövade populärvetenskapliga vägar som föreläsningar och böcker med populärvetenskaplig förmedling på nya arenor som podcasts, aktivitet på sociala medier och teater. Lundberg har också initierat Facebook-sidan UMUPOP där lärare och forskare vid Umeå universitet inbjuds att dela populärvetenskapliga framställningar av forskningsresultat. Vidare har Mattias Lundberg arbetat med att klargöra skillnaderna mellan vetenskap, populärvetenskap och pseudovetenskap för en bredare allmänhet. I psykologutbildningen har han integrerat inslag där studenter genomför presentationer för allmänheten för att lära sig kommunicera vetenskap på ett tillgängligt sätt. Mattias Lundberg är en förebild för innovativ populärvetenskaplig kommunikation.”

Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning delas sedan 2009 ut vartannat år till en lärare eller forskare som under de senaste åren gjort värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området eller för att på annat sätt sprida forskningsinformation till allmänheten. Prissumman är på 100 000 kronor. Priset delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion 20 maj.
 

För mer information, kontakta gärna

Mattias Lundberg
Institutionen för psykologi, Umeå universitetMobil: 070-315 40 78E-post: mattias.lundberg@umu.se
Foto: Stig Lundberg

Pressbilder på Mattias Lundberg för nedladdning

Redaktör: Ola Nilsson