"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-04

Meänkieli nu akademiskt ämne

NYHET Höstterminen 2017 börjar de första studenterna en A-kurs i meänkieli vid Umeå universitet. En viktig dag för språket meänkieli, ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, och alla som vill bidra till en revitalisering av språket.

Ingela Valfridsson, biträdande prefekt med ansvar för nationella minoritetsspråk vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, berättar att flera lärosäten tidigare har erbjudit kortare kurser i meänkieli och tornedalsk kultur, och Stockholms universitet har inom ramen för ett uppdrag från Skolverket erbjudit ett kurspaket för modersmålslärare i meänkieli, men det här är något nytt.

– Det här är en stor dag såväl för språket, för de meänkielitalande och för dem som vill återta sina förfäders språk som för Umeå universitet, säger Ingela Valfridsson.

Sedan 2012 har Umeå universitet ett regeringsuppdrag att erbjuda ämneslärarutbildning i samiska och sedan 2015 gäller detsamma för meänkieli. Det kommer dock att dröja några år innan någon har kommit fram till en ämneslärarexamen i meänkieli.

Eftersom ytterst få är behöriga för akademiska studier i detta språk måste de flesta intresserade först gå behörighetsgivande kurser. Nu till hösten 2017 har den första gruppen gått den vägen. Ytterligare några av de totalt 12 som nu antagits till A-kursen har redan god kompetens i språket och har genomgått prövning av sin reella kompetens. Att så få uppnår formell behörighet via ungdomsskolan är en av utmaningarna med akademisk utbildning i meänkieli.

– En annan utmaning är att det här innebär nya krav på språket. Förutom att bli bättre på att använda ett språk i muntlig och skriftlig kommunikation ingår det i akademiska språkstudier också att man ska förvärva kunskaper om språket och om litteratur och kultur.

– Att betrakta och beskriva meänkieli ur ett sådant metaperspektiv kräver också utveckling av terminologi och ett annat språkbruk än det som används till vardags, påpekar Ingela Valfridsson. Det här är en viktig uppgift där Umeå universitet gärna bidrar. Att vara med i den här processen att erövra nya domäner för ett språk är verkligen stimulerande.

Anders Emanuelsson, som är lärare i meänkielikurserna, lyfter fram utvecklandet av kursmaterial som en tredje utmaning:

– Dessutom är kurserna i meänkieli helt nätbaserade vilket är något annat än det traditionella. Det ställer andra krav på mig som lärare och kräver ett annat engagemang från studenterna. Det flippade klassrummet är ett exempel, där vi istället för traditionella föreläsningar har webbaserade genomgångar där både lärare och studenter är aktiva. Det ser jag fram emot.

För att tydligt visa att meänkieli också hör hemma i akademin planeras särskilda aktiviteter under våren 2018. Mer information om dessa kommer senare.

Närmare upplysningar om utbildningarna i meänkieli:

Ingela Valfridsson, biträdande prefekt Institutionen för språkstudier, ingela.valfridsson@umu.se, tel: 090-786 62 39.

Anders Emanuelsson, lärare i meänkieli, anders.emanuelsson@umu.se, tel: 090-786 76 97.

Text: Magnus Nordström

Redaktör: Per Melander