"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-18

Med anledning av ett uppmärksammat personalärende

NYHET Den 13 juni inleds en rättegång som ska avgöra en långdragen tvist mellan Umeå universitet och en anställd. Den universitetsanställde har stämt Umeå universitet för ogiltig uppsägning.

Omständigheterna runt rättegången har uppmärksammats i media. Det har också förekommit påståenden om att företrädare för Umeå universitet förtiger omständigheter och händelser i fallet. Som arbetsgivare kan Umeå universitet aldrig kommentera ett pågående personalärende, ett ärende som dessutom är föremål för en juridisk prövning. Universitet har i många år fört en dialog med den anställde och gjort flera utredningar enligt de rutiner som finns. De åtgärder som universitetet har vidtagit är en del av det material som tingsrätten nu ska ta ställning till.

Ledningen vid Umeå universitet uttrycker sitt fulla förtroende för ledning och personal vid den berörda institutionen och bedömer att institutionen är väl fungerande.

Lena Gustafsson, rektor Lars Lustig, universitetsdirektör
Yvonne Andersson, personalchef

Redaktör: Carina Dahlberg