"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-07-06

Med uppdrag att granska och godkänna andras forskningsansökningar

NYHET Susanne Tafvelin, leg. psykolog och docent, ingår numera i Fortes beredningsgrupp för forskning med fokus på Arbetsorganisation. Det betyder att hon tillsammans med nio andra gruppmedlemmar från hela Norden nu ansvarar för att granska och godkänna andras forskningsansökningar.

Text: Åse Thelander

– För mig är det lite av ett erkännande att anses ha den kompetensen för att granska andras ansökningar. Ett hedersuppdrag, säger Susanne.   

Susanne forskar om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv samt är en av forskningsledarna för CoLeadR – som både studerar konstruktiva och destruktiva former av ledarskap med fokus på ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa (och effektivitet), ledarskap vid förändring, chefers förutsättningar samt ledarträning.

– Med mitt ledarskapsperspektiv och kunskap inom kvantitativ metod tillför jag en viktig kompetens och representerar både ett viktigt forskningsområde och ett metodologiskt perspektiv. Det är viktiga kompetenser i Fortes bedömningsgrupp för att vi tillsammans ska kunna göra en rättvis bedömning och fördelning av medel utifrån kriterierna: forskningskvalitet, relevans för samhället och arbetslivet samt genomförbarhet, säger Susanne.  

Bedömningsgruppen som Susanne ingår i ansvarar för ansökningar kopplat till arbetsorganisation, en grupp som har en bred ingång i forskning om organisationer, deras ledare och anställda. Från början var det ca 65 ansökningar som noggrant skulle läsas igenom och i dagsläget är ca 25 % kvar för fortsatt granskning och slutligen är det bara några få ansökningar som får pengar.  

– Vi efterlyser ansökningar som är relevanta för arbetslivet. Det är också något jag personligen brinner för som forskare, att forskning ska vara tillämpbar. Det känns klockrent att Forte också värdesätter och eftersöker samhällsrelevant forskning. Vi är en bra match, avslutar Susanne.