Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-28

Medel att söka för samverkan

NYHET Verifiering för samverkan (VFS) är en enkel finansieringsform för att få i gång och testa samarbetsprojekt mellan akademi och företag eller annan organisation. Med hjälp av VFS kan ni förverkliga en gemensam projektidé, testa ert samarbete och lägga grunden för fortsatt samverkan

Ansökan om finansiering görs av parterna gemensamt och det finansiella stödet betalas ut till projektets akademiska part. Finansiering kan beviljas med upp till 50 000 SEK och projektet ska vara avslutat senast 2016-12-31.

Bedömningen sker utifrån dessa kriterier:

  • Bakgrund, syfte och målsättning för samarbetet
  • Projektets genomförbarhet
  • Plan för fortsatt samarbete efter projektets avslut
  • Projektteamets sammansättning, kompetens och roller.

Utlysningsperiod 1 juni-31 dec 2015. Besked lämnas löpande.

Läs mer och ansök

VFS är ett försök som pågår under 2 år med syfte att testa och utvärdera arbetssättet. Projektet finansieras inom ramen för Innovationskontor Norr.

Kontakt

Benkt Wiklund, projektsamordnareEnheten för externa relationerTelefon: 090 – 786 97 36
Mobil: 070 – 322 33 66

Redaktör: Malin Vikström