"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-24

Medel för projekt om offer för näthat

NYHET Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen, har fått ett fortsättningsanslag på 527 000 kr för sitt forskningsprojekt om offer för näthat av Brottsofferfonden.

Projektets övergripande syfte är att utreda och analysera brottsoffers rättsliga möjligheter till upprättelse vid utsatthet för olika typer av näthat ur ett brottsofferperspektiv.

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten delar ut totalt 5,6 miljoner kronor till forskning om och projekt för brottsoffer. Det är rådet för Brottsofferfonden som fattat beslut om fördelningen av medel. Pengarna går till så väl forskare som till brottsofferjourer, kvinnojourer och andra föreningar som arbetar med brottsdrabbade.
– Genom Brottsofferfonden hjälper vi till att stimulera brottsofferarbetet bland ideella och offentliga organisationer. Vi bidrar också till att utveckla Sveriges brottsofferforskning, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten, i ett pressmeddelande.

Projekt som beviljats bidrag våren 2015

Redaktör: Eva Stoianov