"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-01

Medel från Kempe till stöd för säkra kraftförsörjningssystem

NYHET Davood Khodadad har beviljats 650 000 kronor som ska användas under två år i ett projekt med titeln "Towards a secure power system by employing machine learning applied to wide-area monitoring systems".

I det här projektet kommer forskarna att arbeta med att förbättra funktionen hos det skyddssystem för elöverföring som säkerställer kontinuerlig elförsörjning till stora områden i Europa. Kraftsystemskyddet i elöverföringssystemet är uppbyggt så att det nästan alltid klarar av ett fel. Tillsammans med ett system av back-up skydd och driftsreserver har detta resulterat i ett extremt tillförlitligt elöverföringssystem. En ofta bortglömd, oftast mindre viktig, fråga är att skyddet aktiveras när det inte behövs.

I det här projektet kommer vi att titta på de begränsningar i skyddet av överföringssystemet som har lett till detta och utveckla alternativ som tillsammans kommer att skapa ett mer tillförlitligt system. Vi kommer att använda oss av den senaste utvecklingen inom maskininlärning, signalbehandling och övervakningssystem för stora områden.

Genom att noggrant skilja mellan fel och överbelastning förhindras oönskad aktivering av distansreläer och stora systemseparationer, vilket leder till ett säkert kraftsystem. Vi kommer också att titta på alternativa skyddssystem som minskar behovet av driftsreserver och på så sätt möjliggör en effektivare användning av förnybar elproduktion.