"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-18

Medel mot prostataförstoring kan minska cancerrisk

NYHET Behandling med så kallade 5-alfa-reduktashämmare, 5-ARI, vid prostataförstoring, kan minska risken för utveckling av prostatacancer. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal, BMJ.

Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancerformen bland svenska män. Varje år får cirka 10 000 män i Sverige diagnosen och cirka 2 500 män dör av sjukdomen.

Tidigare studier har visat att prostatacancer går att förebygga med 5-alfa-reduktashämmare, 5-ARI, som används vid vattenkastningsbesvär på grund av godartad prostataförstoring. Men man har också sett en liten ökning av en undergrupp av tumörer som är särskilt aggressiva, vilket har medfört att läkemedlen inte används för att förebygga prostatacancer.

I den aktuella studien undersöktes om män som använder 5-ARI mot prostataförstoring hade minskad risk för prostatacancer, samt även om de hade ökad risk för aggressiv cancer som i de tidigare studierna. Studien är baserad på data från Nationella prostatacancerregistret och Läkemedelsregistret.

– Resultaten visar att män som medicinerat med 5-ARI mot prostataförstoring hade lägre risk för prostatacancer liksom i tidigare studier. Samtidigt fann vi inte någon ökad risk för aggressiv cancer. Med stöd av dessa resultat tycker vi att män som medicinerar med 5-ARI ska känna sig fortsatt trygga med sin behandling, säger David Robinson, överläkare och forskare vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, som har lett studien.

Varför det finns en skillnad mellan Umeåforskarnas resultat och tidigare genomförda studier av behandling med 5-ARI är ännu inte klarlagt.

– Möjligen kan skillnaderna bero på att våra resultat baseras på tumörer som diagnostiserades på grund av klinisk misstanke om cancer, medan man i tidigare studier undersökte prostatavävnad oavsett om det fanns misstanke om cancer eller inte. Framtida forskning kommer att ge svaret på den frågan, säger David Robinson.

Studien har genomförts i ett samarbete mellan forskare från Umeå universitet och Uppsala universitet. Klicka här för att läsa den i British Medical Journal, BMJ 2013;346:f3406.

För mer information, kontakta gärna: David Robinson, överläkare, med dr
Telefon: 070-344 30 82, 0381-32 69 34
E-post: david.robinsson@lj.se

Pär Stattin, professor
E-post: par.stattin@urologi.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz