"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-09

Medel till forskning om besöksnäringen

NYHET Restauranghögskolan vid Umeå universitet har fått 1 400 000 kronor till en studie om besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider. Den sammanlagda satsningen på 4,2 miljoner kronor fördelas av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och delas på tre universitet.

– Forskningsprojekten handlar om innovation i besöksnäringen. Det görs alltför få studier om detta i dag. Forskningen, och med den finansieringen, har oftast fokus på innovation inom teknik- och IT-områdena. Svensk besöksnäring har högt uppsatta tillväxtmål, ska vi nå dem är det nödvändigt att stärka innovationsförmågan i branschen. Därför är denna forskningssatsning så viktig, säger Stina Algotson, vd på BFUF.

Besöksnäringen är en av de största näringarna i Sverige. Ändå görs blygsamma investeringar i forskning och innovation i denna kraftigt växande bransch. Forskningsmedlen som BFUF årligen fördelar är långt ifrån tillräckliga i en näring vars exportvärde nu motsvarar mer än värdet av stål och järn tillsammans.

Det är otroligt viktigt att vi som parter i fonden årligen delar ut forskningsmiljoner till branschen, säger Ella Niia, ordförande i BFUF. Men det räcker inte till när besöksnäringen växer så kraftigt. Nationella forskningsfinansiärer måste lägga mer än de modesta 30 – 35 miljoner årligen som går till forskningsprojekt inom vår näring. Satsningar på kunskapsutveckling är en förutsättning för en jobbskapande framtidsbransch.

Det projekt som fått medel vid Umeå universitet heter Äta ute – En studie av besökares aktiviteter relaterat till mat och måltider. Projektet ska undersöka vad som krävs för att företagare i besöksnäringen ska kunna vara innovativa och kommer att kartlägga hur besökare väljer aktiviteter, som till exempel äta på restaurang eller köpa med sig mat till hotellrummet.

Övriga som fått medel är Internationella handelshögskolan i Jönköping och Luleå tekniska universitet.

Redaktör: Eva Stoianov