"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-02

Medel till pedagogiskt utvecklingsarbete

NYHET Institutionen för psykologi erhåller närmare en halv miljon kronor i PUNKTUM-medel. Av totalt 25 inkomna projektansökningar från hela universitet har endast åtta projekt tilldelats pengar. Två av dessa kommer att bedrivas vid Institutionen för psykologi.

Universitetspedagogik och Lärandestöd (UPL) vid Umeå universitetsbibliotek förvaltar och fördelar medel som har till syfte att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet.

Nu är det klart att närmare en halv miljon kronor av dessa medel går till Institutionen för psykologi för två projekt:

  1. Professionskurser – en ny modell för integrering av kunskaper och färdigheter vid psykologprogrammet vid Umeå universitet. Projektledare: Mattias Lundberg. 
     
  2. Aktiv studentmedverkan: ett projekt för ökad delaktighet och kvalité i institutionens undervisning. Projektledare: Anngelica Kristoferqvist.