"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-03

Medför tänkbarhet möjlighet?

NYHET Modala påståenden handlar om vad som möjligtvis kunde ha varit fallet och om vad som nödvändigtvis är fallet. I en ny avhandling i teoretisk filosofi undersöks relationerna mellan begreppen tänkbarhet, möjlighet, och nödvändighet.

Hur får vi kunskap om sanningshalten i modala påståenden? En tes som förfäktats av filosofer sedan Descartes är att tänkbarhet medför möjlighet. Om ett påstående är tänkbart sant, så är det också möjligt sant.

Ett exempel är: det är tänkbart att Stockholm inte var Sveriges huvudstad, och det är också möjligt. Det tycks dock finnas motexempel mot denna tes. Det förefaller exempelvis tänkbart att vatten inte har den kemiska sammansättningen H2O, men detta är inte möjligt, för då vore det inte samma vätska.

I sin avhandling i teoretisk filosofi studerar Anders Berglund relationerna mellan begreppen tänkbarhet, möjlighet, och nödvändighet, och ytterst  i vilken utsträckning tesen att tänkbarhet medför möjlighet är sann.

Lördagen den 7 maj försvarar Anders Berglund, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln From Conceivability to Possibility: An Essay in Modal Epistemology. Svensk titel: Från tänkbarhet till möjlighet: En studie i modal kunskapsteori.

Disputationen äger rum kl. 10 i hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Joseph Almog, Department of Philosophy, University of California, Los Angeles.

Skriv ut och läs hela eller delar av avhandlingen på webben: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=500

För mer information eller intervju

Anders Berglundtel: 090-19 88 72, 073-810 63 56
e-post: anders.berglund@brevet.nu, anders.berglund@philos.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink