"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-08

Medial uppmärksamhet för lärarutbildningen Snabbspåret

NYHET Flera medier uppmärksammar hur Snabbspåret vid Umeå universitet har blivit en succé för nyanlända lärare.

Ur artikeln: "Det finns stor erfarenhet bland oss som jobbar med Snabbspåret. Jag har till exempel jobbat som tolk i över 20 år och har jobbat med flyktingar under hela min tid i Sverige. Jag är själv flykting, säger Ahmad Hussein".

Läs mer på skolvarden.se

Ur artikeln: "Det är en oerhört dum idé att förlora den kompetens som finns i vårt land, säger vicerektor Heidi Hansson".

Läs mer på folkbladet.nu

Ur artikeln: "Jag tycker att det är en fantastisk utbildning. Vi som kommer från andra länder kan ha svårt att ta till oss akademisk svenska, och därför har det varit väldigt bra med undervisning på två språk, säger Elena Almaoo."

Läs mer på umea.etc.se

Ur artikeln: "Irene Sedlacek berättar att Snabb- spåret ska ses som en komplettering för att bli behö- rig i Sverige. Det är även en kartläggning av vilka behov av fortsatt utbild- ning som deltagarna har." 

Läs mer på umeatidning.se (sidan 4-5)

Ur artikeln: "Nu säger Samaher Amin att även hon fått en stark kärlek till Sverige. Hon säger att hon är imponerad över att samhället är så solidariskt uppbyggt."

Läs mer på Sundsvalls nyheter på e-magin.se

Läs tidigare artikel på umu.se

Redaktör: Per Melander