"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-15

Medicinrester kan försvåra fiskars fortplantning

NYHET Forskare vid Umeå universitet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har upptäckt att fisk som simmat i renat kommunalt avloppsvatten bär spår av en lång rad läkemedel. Ett av dessa, hormonet levonorgestrel, hittades i högre koncentration i fiskens blod än vad som finns i blodet hos kvinnor som äter p-piller. Den förhöjda hormonhalten kan leda till infertilitet hos fiskarna.

Studien publiceras i tidskriften Environmental Science and Technology. Fiskarna i studien utsattes för outspätt, renat avloppsvatten från tre svenska reningsverk i Stockholm, Umeå och Göteborg. Studien visar att levonorgestrel som finns i flera p-piller, bland annat så kallade akut p-piller, kan ha effekter i miljön och utgör en riskfaktor för fiskarnas fortplantningsförmåga. Levonorgestrel ska efterlikna det kvinnliga könshormonet progesteron och framställs på syntetisk väg. En tysk studie visade helt nyligen att mindre än en miljarddels gram av levonorgestrel per liter hämmar fortplantningen hos fisk i akvariemiljö.
– Vi hittar dessa nivåer i svenskt, renat avloppsvatten, berättar Jerker Fick vid kemiska institutionen, Umeå universitet.

Sedan ungefär tio år tillbaka känner man till att syntetiskt östrogen från p-piller kan påverka fisk nedströms reningsverk. Den nya studien visar att det finns risker även med syntetiska progesteron-liknande hormon i p-piller.

Fiskarna i studien utsattes för outspätt, renat avloppsvatten, och i miljön sker oftast en utspädning i vattendragen. Men i studien påpekas att det också finns vattendrag med ganska liten utspädning, och sannolikt finns det reningsverk som renar bort hormonet sämre än de verk som studerades.

Upptäckterna bidrar till att förstå vilka substanser som är viktiga att rena bort från avloppsvatten.
– Om vi vet hur våra mediciner påverkar miljön får vi också större möjligheter att välja miljömässigt bra alternativ, men vi måste alltid sätta patientens hälsa i första rummet, påpekar Joakim Larsson vid Sahlgrenska akademin, en av forskarna bakom studien.

FAKTA P-PILLER

Kombinerade p-piller innehåller syntetiska former av kvinnliga könshormoner, exempelvis syntetiskt östrogen och progesteronliknande hormon. Vilka hormoner som ingår varierar mellan olika läkemedel, men levonorgestrel är ett progesteronliknande hormon som förekommer i flera p-piller, hormonimplantat och akut-p-piller. Uppskattningsvis använder cirka 80-90 miljoner kvinnor p-piller i världen och cirka 400 000 av dem är svenska kvinnor.

Studien genomfördes som en del av forskningsprogrammet MistraPharma www.mistrapharma.se

För mer information kontakta:

Jerker Fick, fil dr och forskarassistent vid kemiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 9324, 070-26169556
E-post: jerker.fick@chem.umu.se

Joakim Larsson, docent och forskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Telefon: 031-786 3589
E-post: joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Tidskrift: Environmental Science and Technology.
Artikelns titel: Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewage effluents.
Författare: Jerker Fick, Richard H Lindberg, Jari Parkkonen, Björn Arvidsson, Mats Tysklind, D G Joakim Larsson

Redaktör: Michael Nordvall