"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-28

Medicinsk teknik fortsätter stärka samarbetet i norr

NYHET Samarbetet mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet fortsätter att stärkas inom medicinsk teknik. Tisdagen den 2 juni samlas forskare från de båda universiteten i Luleå. Målet är att stärka samarbetet mellan universiteten och företag och aktörer i regionen inom området.

Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, bygger på ett samarbete mellan de två nordliga universiteten.
Under Mål1 perioden 2001-2007 har CMTF och området medicinsk teknik ökat sin konkurrenskraft i norra Sverige, både nationellt och internationellt, såväl när det gäller forskning som förmågan att ta del av forskningsanslag. Detta har hittills resulterat i åtta patent och fem nya företag med säten i norra Sverige.

En viktig del av verksamheten är att fortsätta att stärka den gemensamma plattformen som CMTF utgör för att komma industrin till gagn och i förlängningen ge sysselsättningseffekter för företag och landsting i norra Sverige. Därför har också ett kommersialiseringsbolag CMTF Affärsutveckling AB startats.
CMTF har beviljats 28 miljoner kronor från strukturfonden Mål2 och tillsammans med lokala finansiärer i Västerbotten och Norrbotten har CMTF en totalbudget på 56 miljoner kronor under en treårsperiod.

Syftet med mötet på tisdag är att diskutera samverkan med företag och industri. Prorektorerna från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kommer att delta. Forskarna kommer att presentera nuläget i pågående forskningsprojekt. Inbjudna föredragshållare är Jan Unga, Tillväxtverket, som ger en presentation av ”Mål2, målsättningar, nuläge och framtid”, Anders Högström, Electropolis, presenterar ”pågående satsningar inom elektronikområdet och samarbetsprojekt ESIS” samt Lisbeth Engelmark-Haupt, Quintiles-Hermelinen AB, som presenterar ”ett företag för nya mediciner och substanser”.
Arrangör är Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF.

Tid: tisdag 2 Juni, kl 11.30-18.00
Plats: Centek-huset på LTU campus

För ytterligare information, kontakta: Olof Lindahl, Föreståndare CMTF Telefon: 0920-491178, 070-609 04 14
E-post: olof.lindahl@ltu.se

eller Britt Andersson, projektkoordinator CMTF Telefon: 090-786 9638
E-post: britt.andersson@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman