"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-21

Medicinsk teknik i Umeå växer med japanskt samarbete

NYHET Sju underskrivna kontrakt kring medicinsk teknik har blivit det konkreta resultatet av ett treårigt samarbetsprojekt mellan forskare och företag i Umeåregionen och Japan. Projektet avslutades i veckan när en delegation på sex personer reste från Umeå till Fukushima-distriktet i Japan.

Samarbetet mellan Japan och Sverige har inneburit att forskare och företag i medicinsk teknik i Umeåregionen fått en unik inblick i japansk forskning och utveckling inom området. I Umeå har CMTF, Centrum för medicinsk teknik och fysik vid Umeå universitet, varit drivande för projektet och dess föreståndare, professor Olof Lindahl, är mycket nöjd med de kontakter och kontrakt som samarbetet lett till.
− Med de tre nya kontrakt som vi skrev på under denna resa har vi nu undertecknat sammanlagt sju kontrakt med japanska universitet och företag. Dessa kontrakt kommer att ge möjlighet till student- och forskarutbyte mellan Umeå universitet och Aizo universitet men också ett ökat samarbete mellan svenska företag som Bioresonator och Videoakt och japanska företag som QRS och Towser, säger Olof Lindahl.

Fokus för det treåriga projektet har legat på medicinsk teknik, bioteknik samt IT och telemedicin. I Japan är det japanska statens handelsorganisation, JETRO (Japan External Trade Organization) som initierat utbytet som gått under namnet Local-to-Local. Under åren har man träffats sex gånger, tre gånger på japansk mark och tre gånger i Umeå. En viktig del av dessa möten har varit att föra samman forskare och företagare från de båda länderna för att bland annat komma fram till just konkreta avtal om samarbete.

Tillsammans med professor Chris Constantinou, Stanford University, deltog CMTF:s föreståndare Olof Lindahl även som huvudtalare vid en bioteknikmässa. Lindahl fick då möjlighet att berätta om hur företag och produkter kan skapas för en kommersiell marknad ur universitetets forskning. − Från japanskt håll har man varit mycket intresserade av den svenska modellen för att kommersialisera forskningsresultat. Den modell som Uminova Innovation står för kring företagsbildande är ett exempel som man inspirerats av, berättar Olof Lindahl.

Även om det treåriga samarbetsprojektet nu avslutas menar Olof Lindahl att kontakterna kommer att leda till fler kontrakt. Ett exempel är hälsofilet Verums skapare, Essum AB, som nu förhandlar om tre kontrakt med japanska mejeriföretag.

För mer information:

Olof Lindahl, professor och föreståndare för CMTF Umeå universitet/Luleå tekniska universitet Tel: 090-786 9942 Mobil: 070-609 04 14
E-post: olof.lindahl@tfe.umu.se
www.cmtf.umu.se

Redaktör: Karin Wikman