"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-05

Medicinsk teknik stärker samarbetet i norr

NYHET Samarbetet mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet ska stärkas inom medicinsk teknik. Onsdagen den 7 december träffas forskare från de båda universiteten i Umeå. Målet är större forskningsanslag och en starkare industri.

Den nya satsningen går under namnet Centrum för medicinsk teknik och fysik – Norra Sverige och bygger på ett samarbete mellan de två nordliga universiteten.
– Tillsammans kan vi bli konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt, såväl när det gäller forskning som förmågan att ta del av forskningsanslag. De flesta anslagen inom medicinsk teknik går i dag till södra Sverige, vi vill göra något åt detta, säger Olof Lindahl, professor i medicinsk teknik vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

En lika viktig del är att skapa en gemensam plattform som kan komma industrin till gagn och i förlängningen ge sysselsättningseffekter för företag och landsting i norra Sverige. På plats under onsdagen finns ansvariga handläggare inom medicinsk teknik från Vinnova, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskapsrådet.

Under onsdagen kommer forskarna också att presentera pågående forskningsprojekt. Torsdag förmiddag ägnas åt att hitta konkreta samarbetsformer som kan stå till grund för gemensamma forskningsansökningar.

Arrangör är Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vid Umeå universitet.

Tid: Onsdag 7 december, kl 12–17
Plats: Umeå Folkets hus

För ytterligare information, kontakta:

Olof Lindahl, professor vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitetTelefon: 090-786 99 42, 070-609 04 14
E-post: olof.lindahl@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman