"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-26

Medicinska fakultetens nya pedagogiska pris till Gunvor Lövgren

NYHET 2007 är första gången Umeå universitet medicinska fakultet delar ut ett fakultetsgemensamt pedagogiskt pris som kan mottas av alla lärare vid fakultetens samtliga 12 utbildningsprogram. Den första mottagaren av priset är sjuksköterskeutbildningens Gunvor Lövgren.

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör goda pedagogiska insatser i grundutbildningen. Gunvor Lövgren, universitetslektor vid Inst. för omvårdnad, erhåller det nyinrättade pedagogiska priset som nu delas ut för första gången.

Prismotiveringen lyder: Gunvor Lövgren har – under lång tid och med stor målmedvetenhet och entusiasm visat på enastående skicklighet att driva pedagogiskt utvecklingsarbete med modern undervisningsteknologi, pedagogiskt nytänkande och starkt kvalitetsmedvetande inom både teoretiska och verksamhetsförlagda studier – visat på en mycket god pedagogisk förmåga i interaktion med studenter – visat på en mycket god samarbetsförmåga med sina kollegor och med avgörande insatser medverkat vid framtagandet av en ny utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet

Priskommittén har bestått av Grundutbildningsrådets ordförande universitetslektor Gunnar Tiger, universitetslektor Eva Levring-Jäghagen, professor Per-Olof Sandman och läkarstuderande Amanda Irgum, Medicinska studentkåren. Prissumman är 50 000 kronor.

Priset delas ut vid Umeå universitets vårpromotion 2 juni.

En bild från den informella uppvaktningen finns att ladda ned här:
www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Kontaktuppgifter:

Gunnar Tiger, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, farmakologi på telefon 090-785 15 18 eller e-post gunnar.tiger@pharm.umu.se.

Gunvor Lövgren, Inst. för omvårdnad på telefon 090-786 91 60 eller e-post gunvor.lovgren@nurs.umu.se.

Redaktör: Bertil Born