"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-27

Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2015

NYHET Karl-Gunnar Westberg, universitetslektor vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, får medicinska fakultetens pedagogiska pris 2015, bland annat för sin undervisning inom flera av fakultetens program och det utvecklingsarbete han bedriver tillsammans med studenter och lärare.

Så här lyder motiveringen:

”Pristagaren får priset för sin undervisning i fysiologiämnet inom läkar-, tandläkar-, logoped-, tandhygienist-, biomedicin- och sjuksköterskeprogrammen. Tillsammans med lärare och studenter har han aktivt utvecklat kursers innehåll och pedagogiska utformning samt infört nya undervisningsinslag, såsom ”klinisk strimma”.

Pristagaren har även haft en aktiv roll i arbetet inför och efter Universitetskanslerämbetets utvärdering av läkarprogrammet. Han deltar också i ett försök att införa en digital examinationsform som rönt intresse inom hela universitetet. Han är en central kraft inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram där han med personlighet och pedagogisk kompetens delger sina imponerande kunskaper och erfarenheter till fakultetens studenter direkt som lärare, och i egenskap av pedagogisk ledare.”

För mer information, kontakta gärna:

Karl-Gunnar Westberg, universitetslektorInstitutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)090-786 69 48
E-post: k-g.westberg@umu.se

Redaktör: Lena Åminne