"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-16

Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2016

NYHET En lärare med stor entusiasm, som är ”en av de mest kända och uppskattade lärarna”. Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2016 går till Lars Bläckberg, lektor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap.

- Det här betyder väldigt mycket för mig, det ger mig extra krut inför slutspurten, säger Lars Bläckberg, som har några år kvar innan han går i pension efter bortåt 40 års undervisning på läkar-, tandläkar- och biomedicinprogrammen.

- Jag har under årens lopp fått olika priser som studenterna delar ut, och det är verkligen mycket roligt att också få den här uppskattningen från kollegorna.

Forskat om bröstmjölkens betydelse

Lars Bläckberg disputerade 1981 och blev 1986 docent i medicinsk och fysiologisk kemi. Hans forskning har handlat om spädbarnsnutrition, om bröstmjölkens betydelse för det lilla barnet. De senaste åren har han emellertid ägnat sig nästan helt åt undervisning.

Han har ansvar för bland annat en stor del av undervisningen på läkarprogrammets första två terminer inom kurserna som handlar om cellens struktur och funktion samt organsystemens struktur och funktion, men även inom områden som digestion och resorption av födoämnen, benbildning med mera.

Drivs av lusten till ämnet

Det som driver Lars Bläckberg som lärare är att förmedla till studenterna den lust för ämnet som han själv känner.

- Jag vill att studenterna ska känna lust och att de ska förstå. Jag försöker visa min egen entusiasm för ämnet och för undervisning och jag vill att inlärningssituationen ska vara kul.

Kontakten med studenterna är viktig, han har inget behov av att hålla distans.

- Det är dialog som styr mig. Jag är väldigt mycket ”old school” - jag använder aldrig i förväg gjorda ppt-bilder och jag förbereder inte heller färdiga föreläsningar. Istället skriver jag på white-board och försöker få igång dialogen i grupperna.

Vid Vårpromotionen den 21:e maj kommer Lars Bläckberg att få ta emot Medicinska fakultetens pedagogiska pris.

Bedömningsgruppens motivering till valet av pristagare lyder:

Pristagaren har under flera decennier undervisat inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och biomedicinarprogrammet. Lars har spelat en viktig roll i utformningen av den casebaserade undervisningen inom läkarprogrammet, samt nuvarande utformning av tandläkarprogrammet och masterprogram i biomedicin. Mottagaren har en unik förmåga, via enkla hjälpmedel, att entusiasmera studenter såväl som lärarkollegor.  Studenterna stimuleras till kritiskt tänkande och självständighet. Kollegorna arbetar gärna fram fungerande arbetsmoment tillsammans med pristagaren.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Bläckberg, Institutionen för medicinsk biovetenskapMobil: 073-620 53 55
E-post: lars.blackberg@umu.se
Högupplöst porträttbild

 

Redaktör: Lena Åminne