"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-06

Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2020

NYHET Eva Lundin, professor inom patologi, tilldelas 2020 års pedagogiska pris vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Eva Lundin är uppskattad för sitt djupa engagemang i undervisningen av såväl studenter som kollegor.

Text: Lena Åminne

Eva Lundin som arbetar vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, undervisar/har undervisat vid läkar-, tandläkar-, biomedicin-och logopedprogrammen. Hon har studenternas lärande i fokus och studenterna ger hennes undervisning högsta betyg. Hon har också fått ett flertal pedagogiska utmärkelser av studenterna.

- Jag har alltid brunnit för undervisning och som pedagog ser jag varje enskild student som viktig, säger Eva Lundin. Att kunna förmedla användbar kunskap som består på längre sikt, är en utmaning för mig som lärare. Jag tycker också att det är givande att träffa unga människor i början av deras karriär och att försöka, kunna förmedla kunskap, erfarenheter och lite ”klokhet” till dem.

Det viktiga samtalet

Eva Lundin både undervisar, forskar och arbetar kliniskt som läkare. Kombinationen skapar en stimulerande vardag och uppdragen berikar varandra. Hon använder intressanta patientfall som exempel i undervisningen, eftersom det konkretiserar teorin och då blir lättare att komma ihåg.

- Det är viktigt att se undervisning som att vi genom samtal i en positiv lärande-atmosfär lär oss tillsammans. Jag tror mycket på möten och på samspelet med studenterna.

Evas undervisning består av traditionella föreläsningar, case som diskuteras i grupper tillsammans med handledare, mikroskopi-undervisning och ibland undervisning i obduktionssal, där den teoretiska undervisningen får en praktisk tillämpning. Obduktionsundervisningen förbereds med föreläsningar om lagstiftning kring obduktioner men också samtal om viktiga och svåra existentiella och etiska frågor.

- I samtalen med studenterna berättar vi om egna upplevelser och erfarenheter. Jag får mycket positiv feedback när vi samtalat om dessa frågor, att de bidragit till ökad beredskap och förståelse och ibland viss personlig utveckling.

Forskar på äggstockscancer

Inom forskningen studerar Eva främst äggstockscancer (ovarialcancer) och försöker hitta tidiga markörer för sjukdomen, samt undersöker hormoners betydelse för risken att senare utveckla cancer.

Det finns flera typer av ovarialcancer. Evas forskning fokuserar främst på den mest aggressiva typen. Forskningen sker med hjälp av tumörvävnad och blodprover som har frysts ned och sparas i en biobank (Biobanken Norr) sedan många år tillbaka, efter medgivande från patienter innan operation liksom från friska kontroller. Eva deltar även i forskningsprojekt som handlar om livmoderkroppscancer och bröstcancer.

- Ett av de största problemen med äggstockscancer är att vi fortfarande hittar majoriteten av fallen i ett sent skede. Överlevnaden ökar markant om sjukdomen hittas tidigt. Därför är det mycket angeläget att hitta markörer/metoder för att kunna upptäcka sjukdomen tidigare.

- Med dagens operationsmetoder och bättre cytostatika har överlevnaden dock kunnat ökas något.

Pedagogiska priset består av ett diplom och en prissumma om 50 000 kronor. Eva Lundin mottar priset i samband med vårpromotionen den 16 maj 2020.

Motivering

Mottagare av Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2020 har utsetts av en bedömningsgrupp vid fakulteten, och motiveringen lyder så här:

”Eva har under hela sin yrkesverksamma karriär varit djupt engagerad i undervisning i sitt ämne på ett stort antal av fakultetens program. Hon har alltid studenternas lärande i fokus och skapar genom sin undervisning en anda inom gruppen där alla känner att målet är att inhämta och dela kunskap. Hon delar gärna med sig av sin kunskap till kollegor och tar välvilligt uppdrag som pedagogisk mentor för yngre lärare. Hennes undervisning har vid samtliga program fått högsta betyg vid utvärderingar och hon har erhållit ett flertal pedagogiska utmärkelser från studenterna. Vidare har Eva bidragit till pedagogisk utveckling i samband med examinationer samt som kursansvarig.”