"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-02

Medicinska fakultetens pedagogiska pris till två lärare

NYHET Medicinska fakultetens pedagogiska pris tilldelas i år Magnus Hultin, docent vid Kirurgisk och perioperativ vetenskap, och Patrik Wennberg, docent vid Folkhälsa och klinisk medicin, för deras insatser både som lärare och i stora förändrings- och utvecklingsprojekt.

Text: Lena Åminne

- Det känns jätteroligt att få uppmärksamma er och era insatser, som sträcker sig över allt från pionjäranda till ekonomi, säger Kristina Lejon, vicedekan för utbildning, som uppvaktade pristagarna vid ett Zoom-möte.

- Det var rekordmånga nomineringar till årets pedagogiska pris, 74 stycken, men priskommittén var överens om att ni två stack ut, berättar Kristina.

Stora utvecklingsarbeten

De stora utvecklings- och förändringsprojekten som nämns särskilt i motiveringen är Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning (KUL), Kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES, 6-åriga läkarprogrammet, uppbyggnad av kliniska undervisningsmottagningar samt Glesbygdmedicinska spåret - det femte spåret i läkarprogrammet.

- Det känns fantastiskt bra, oerhört roligt, säger Magnus. Det här har varit en resa över flera år, då vi inte alltid har sett vägen mot målet i arbetet med att omsätta planer i praktiken. Förändringsarbete är både intressant och besvärligt.

- Det är väldigt roligt att få dela priset med Magnus, säger Patrik. I vårt samarbete har vi snabbt nått samsyn kring vad som behöver göras. Det har varit lätt att nå förståelse exempelvis kring det pedagogiska synsättet. Men det gäller också att tåla och uppskatta en viss initial förvirring.

Samarbete och samsyn

De båda kollegorna pratar om samarbete och samsyn som nyckelfaktorer för framgång, som gör det möjligt att kunna tänka högt och bolla idéer. Att inte ha alla svaren men att kunna steg för steg ta sig från kaos till struktur.

- Det finns en utmaning och drivkraft i det där, säger Patrik.

Lycka i vardagen

Men även vardagen som läkare och lärare rymmer utmaningar och lycka.

- Roligast i lärarjobbet är när man lyckas göra något riktigt bra – för studenter, kollegor eller för sig själv, säger Magnus. Man kan ha ett nätverk av viktiga frågor att bearbeta och då börja nysta i vad är viktigt, grundkärnan. Vad ska vi åstadkomma, vad har vi som lärare för verktyg, hur kan studenterna arbeta effektivare? Vi var exempelvis först i landet med ett språkblock i KUL-utbildningen – vilket alla lärosäten håller på att lägga in i sina utbildningar.

- Jag handleder även många AT- och ST-läkare, och kan stötta läkarstudenter att se sina förmågor och deras lärande i ett längre perspektiv. Det är givande att vara med i deras processer, säger Patrik. KUL-utbildningen är intensiv och går snabbt igenom olika steg och då kan jag stötta deltagarna att se vägar framåt.

- Det ger energi att komma framåt en liten bit varje dag för dag även om slutmålet inte är helt klarlagt. Löpande återkoppling och justeringar är en del av vardagen. Det gäller inte minst i utvecklingen av det nya läkarprogrammet där vi fortfarande har delar kvar att utveckla, säger Magnus.

Hämta andan

Det kommer tillfällen när energin sviktar, men det behöver inte vara negativt.

- Det får man vara beredd på, säger Patrik. Det kan vara bra att inte orka hela tiden, utan stanna upp lite. Sedan får man ta nya tag, ta ut en ny kompassriktning.

- Mitt andningshål är familjen och arbetet med patienter i kliniken, säger Magnus.

Patrik, som också satsar på forskning och att bygga upp en forskargrupp, gillar att på det sättet flytta fokus mellan olika arbetsområden. Och hämta kraft i att fokusera på att hitta kontroller på en orienteringsbana, gärna tillsammans med resten av familjen.

Bedömningsgruppens motivering

"De två pristagarna får priset för att ha planerat och infört samt fortlöpande utvecklat Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning (KUL). Detta för fakulteten viktiga uppdrag har engagerat ett stort antal lärare vid ett flertal institutioner och utbildningen har uppskattats av KUL-studenterna. Vidare har Hultin varit synnerligen betydelsefull, och synlig på nationell nivå, för att den medicinska fakulteten skulle erhålla ansvar för kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Han har även framgångsrikt arbetat för att den medicinska fakulteten skulle erhålla examinationsrätt för det nya 6-åriga läkarprogrammet. Wennberg har i sin tur varit ansvarig för uppbyggnad av kliniska undervisningsmottagningar i samarbete med Region Västerbotten samt utvecklat det valbara Glesbygdmedicinska spåret inom ramen av läkarprogrammet. Båda pristagarna är utnämnda som meriterade lärare och Hultin är dessutom utnämnd som excellent lärare."

Syftet med pedagogiska priset är att uppmuntra lärare att göra goda pedagogiska insatser i grundutbildningen. Priset kan delas ut till en enskild eller flera lärare.