"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-25

Medicinteknisk forskning skapar företagsamhet och arbetstillfällen i norr

NYHET Måndagen den 30 november samlas forskare inom Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) och representanter från näringslivet för att diskutera affärsutveckling av medicintekniska forskningsprojekt. Verksamheten har redan resulterat i 15 patent, 35 arbetstillfällen och sju nya företag med säten i norra Sverige.

Under mötet kommer deltagarna att ta del av och diskutera erfarenheter från forskningsprojekt som redan kommit en bra bit på väg mot kommersialisering. Tre avknoppade företag presenteras genom att forskare och företagsrepresentanter berättar om hur de startade. Företagsledaren Karl J Möller håller också ett föredrag om det forskarägda företaget CMTF affärsutveckling AB som kommersialiserar forskningsresultat inom medicinsk teknik. Han berättar också om hur företaget kan hjälpa till vid kommersialiseringsprocessen. De deltagande forskarna kommer att presentera nuläget i pågående forskningsprojekt. Dessutom håller Agneta Edberg från det börsnoterade investmentbolaget LinkMed ett föredrag med titeln ”Ett investmentbolags perspektiv på medicintekniska innovationer”.

CMTF bygger på ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och vid Luleå tekniska universitet. Verksamheten omsätter för närvarande närmare 60 miljoner kronor under en treårsperiod och är bl a finansierad av EUs strukturfond mål2, länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, kommunerna i Umeå och Luleå, Vetenskapsrådet samt de två universiteten och landstingen i Väster- och Norrbotten. Tack vare verksamheten inom CMTF har forskningen inom medicinsk teknik och fysik i norra Sverige på senare år intagit en nationellt konkurrenskraftig position.

En viktig del av verksamheten är att fortsätta att stärka den gemensamma plattformen som CMTF utgör för att komma industrin till gagn och i förlängningen ge sysselsättningseffekter för företag och landsting i norra Sverige. Därför har också ett kommersialiseringsbolag CMTF Affärsutveckling AB startats av forskarna i CMTF tillsammans med innovationssystemen vid Umeå universitet och vid Luleå tekniska universitet.
Arrangör är Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF.

Tid: Måndag 2009-11-30, kl 13.00-18.00
Plats: Folkets Hus, Pettersson Berger salen, Umeå

För ytterligare information, kontakta: Olof Lindahl, Föreståndare CMTF Telefon: 0920-491178, 070-609 04 14
E-post: olof.lindahl@ltu.se

Britt Andersson, projektkoordinator CMTF Telefon: 090-786 9638
E-post: britt.andersson@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman