"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-06

Medvind för genusforskningen vid Umeå universitet

NYHET Genusforskning är ett av Umeå universitets starka forskningsområden. Ann Öhman, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier, berättar om centrets verksamhet och om sin egen forskning inom genusvetenskap.

Umeå centrum för genusstudier UCGS, bildades 1 januari 2008 genom att enheterna ”genusforskarskolan” och ”kvinnovetenskapligt forum” slogs ihop.
– Men, genusforskning har en lång tradition vid Umeå universitet. Redan på 70-talet började forskning inom området bedrivas, och 1987 grundades Kvinnovetenskapligt forum, säger Ann Öhman.

Finansiering från vetenskapsrådet

Och genusforskningen vid Umeå universitet har medvind. Efter en noggrann undersökning har universitetets styrelse beslutat att utnämna genusforskningen till ett av universitetets Starka forskningsområden. Dessutom har UCGS forskningsprogram ”Challenging Gender” utnämnts till ett av Sveriges tre ”Centers of Gender Excellence”. Därmed får programmet finansiering av vetenskapsrådet med 20 miljoner kronor.
– Att vi har utnämnts till ett av universitetets starka forskningsområden betyder mycket! Det innebär att vi får en helt annan legitimitet än tidigare. Vi märker till exempel när vi utlyser tjänster att vi får många sökande, både nationella och internationella. Genusforskningen vid Umeå universitet har blivit känd och respekterad i resten av världen, och det känns väldigt roligt, tycker Ann.

Tvärvetenskaplig forskning

Just nu jobbar cirka tjugo personer på UCGS, och man bedriver undervisning på alla nivåer. Ett trettiotal doktorander runt om på universitetet är knutna till centret. Och innan året är slut räknar man med att ha expanderat till trettio anställda. På UCGS pågår just nu flera tvärvetenskapliga projekt,
– Vi har inte en speciell forskningsinriktning hos oss. Alla av våra forskningsprojekt är tvärvetenskapliga, och sträcker sig över ämnen inom alla fakulteter. Umeå universitet särskilt starkt inom medicinsk genusforskning, om man jämför med andra universitet. Vi är även delaktiga i EU-finansierade projekt, till exempel ett projekt som heter QUING där vi studerar jämställdhetspolicys i olika länder inom EU, berättar Ann.

Hälsa och genus i Latinamerika

För sin egen del har Ann Öhman en rad olika projekt på gång. Förutom sin tjänst på halvtid som föreståndare för UCGS handleder hon doktorander och är del i flera forskningsprojekt.
– I grunden är jag utbildad sjukgymnast, och har arbetat inom vården. Via studier i samhällsvetenskap och humaniora fick jag doktorandtjänst vid institutionen för folkhälsa och epidemiologi vid Umeå universitet. Efter det har jag fortsatt med forskning kring temat hälsa och arbete i ett genusperspektiv.

Ann Öhman har kontakter i Latinamerika, och en stor del av hennes nuvarande forskning har anknytning dit.
– Jag handleder en doktorand just nu i ett projekt i Nicaragua som handlar om genusbaserat våld. Där har vi intervjuat gravida kvinnor som har utsatts för våld. Jag fortsätter med forskningen där i och med att jag har fått ett karriärbidrag av Umeå universitet. Då kommer jag att studera mäns delaktighet i att förebygga genusbaserat våld. Ett annat projekt i Ecuador handlar om unga tjejer, mellan 12-18 år, som blir gravida. Vi har undersökt vad de har för uppfattningar om manligt och kvinnligt, om sexualitet och vad som är okej för en man att göra eller inte göra med en tjej. Jag åker förresten till Ecuador om två veckor, och till Nicaragua om en och en halv månad. Det ser jag fram emot, säger Ann Öhman.

Läs mer om genusforskning som starkt forskningsområdeUmeå centrum för genusstudierLäs mer om internationella kvinnodagen 8 mars
Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Elin Andersson