"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-20

Mekanismer bakom sällsynt norrländsk muskelsjukdom kartlagda

NYHET 
Skillnader i hur olika vävnader hanterar sjukdomsgenen förklarar varför Linderholms myopati enbart drabbar musklerna. Det visar Angelica Nordin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 27 januari.


Angelica Nordin.

Linderholms myopati är en muskelsjukdom med rötterna i Västerbotten och Ångermanland. Patienter som lider av denna sjukdom har mycket låg fysisk prestationsförmåga och drabbas redan vid lättare ansträngning av mjölksyra, muskelkramper, hjärtklappning och andnöd. Ända sedan 1960-talet har det i Umeå bedrivits studier kring sjukdomen som även kallas hereditär myopati med laktacidos (HML). Under de senaste åren har dock flera stora genombrott gjorts, vilka redovisas i Angelica Nordins avhandling.


Genom att undersöka DNA från de drabbade familjerna kunde den gen, ISCU, som orsakar sjukdomen identifieras. Proteinet som bildas från ISCU-genen hjälper till att sätta samman järn och svavel till funktionella grupper som har viktiga roller bland annat i de energiskapande processerna i cellernas mitokondrier. Mutationen ligger i en del av genen, en så kallad intron, som vanligtvis tas bort när ritningen (mRNA:t) för proteinet skapas. Mutationen i ISCU-genen leder till att en del av intronen kommer att bli kvar i mRNA:t, vilket i sin tur leder till ett felaktigt protein.


– Mutationen resulterar därför i nedsatt förmåga att tillgodogöra sig energi, säger Angelica Nordin. Men denna förmåga är bara nedsatt i patienternas muskler trots att alla kroppens celler producerar och är beroende av energi för att fungera. Detta, upptäckte Angelica Nordin, beror på att ISCU-mutationen påverkar olika vävnader i olika stor utsträckning. I muskel kommer nästan allt mRNA att innehålla intronsekvensen, medan den till större delen kommer att tas bort i andra vävnader. Detta innebär att det finns korrekt ISCU-protein i tillräckliga mängder för att upprätthålla en hälsosam energibalans i dessa vävnader. Förekomsten av proteiner som reglerar processen som bestämmer om intronsekvensen infogas i mRNA:t eller inte undersöktes också.

– Vi identifierade tre proteiner som hade effekt på denna process. En faktor gav ökad mängd korrekt mRNA medan två faktorer hade motsatt effekt, berättar Angelica Nordin.

Hennes forskning har lett till att det blivit lättare att ställa en korrekt diagnos, och kan förhoppningsvis i förlängningen leda till bättre behandling av sjukdomen.


Angelica Nordin (f d Olsson) kommer ursprungligen från Boden i Norrbotten. Efter magisterexamen i biomedicin vid Umeå universitet påbörjade hon sin forskarutbildning vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik.

För mer information, kontakta gärna Angelica Nordin på 090-785 44 03 073-836 15 15
angelica.nordin@medbio.umu.se

27 januari försvarar Angelica Nordin, Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Genetic and Functional Studies of Hereditary Myopathy with Lactic Acidosis (Svensk titel: Genetiska och funktionella studier av hereditär myopati med laktacidos).
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal B, 9 tr, By 1D Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Anders Oldfors, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50592

Redaktör: Bertil Born