"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-06

Mellan massan och Marx. Den politiska kampen i Hofors

NYHET Den svenska fackföreningsrörelsen var under 1900-talet en arena för maktkamp mellan arbetarrörelsens olika partier. På ett fåtal platser i landet, t ex brukssamhället Hofors, avvek maktförhållandena länge från de gängse med en dominerande socialdemokrati. En ny avhandling från Umeå universitet handlar om vad som kännetecknade och möjliggjorde detta.

Kampen om makten över den fackliga rörelsen och partiernas strävanden att kontrollera den har varit ett framträdande inslag i det fackliga arbetet. Socialdemokratin fick tidigt en dominerande ställning, men under 1920- och 1930- talen kom den att utmanas av vänstersocialdemokraterna, kommunisterna och socialisterna.

Historikern Stefan Dalin har i sin doktorsavhandling studerat exemplet Hofors, ett brukssamhälle i västra Gästrikland där maktförhållandena inom fackföreningsrörelsen avvek från den gängse bilden. Viktiga delar av den fackliga makten låg i Hofors hos partierna till vänster om socialdemokraterna.
– Jag har undersökt vad som kännetecknade och möjliggjorde den avvikelsen. Orsakerna till radikalismen i Hofors finns i ortens fackliga och politiska miljö, förklarar Stefan Dalin.

Dalin visar i sin studie att den vänstersocialdemokratiska arbetarekommunen och dess efterföljare var välorganiserade och att deras fackliga arbetssätt låg nära det ”socialdemokratiska”. En annan orsak till deras starka ställning var den stora tillit som fanns till partiernas företrädare. Det växte fram en radikal tradition i Hofors.
– Fackföreningsmedlemmarna fokuserade på företrädarnas personliga kvalitéer och om de kunde svara upp mot medlemmarnas krav och förväntningar, konstaterar Stefan Dalin. En kommunistisk eller socialistisk tillhörighet var inget hinder vid valet av fackliga förtroendemän.

Fredagen den 14 december försvarar Stefan Dalin, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Mellan massan och Marx - En studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917–1946. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Alf Johansson, Historisk institutt, Olso universitet.

E-publicering av avhandlingen finns på adress: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1450

För mer information eller intervju, kontakta gärna Stefan Dalin på tel 0611–800 86, 073–270 95 39 eller e-post stefan.dalin@lvn.se

Redaktör: Helena Vejbrink