"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-11

Meningsskapande matematik presenteras av ledande didaktiker

NYHET I dagarna besöker professor Alan Schoenfeld från University of California i Berkeley Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM). Han säger att det han älskar med matematik är hur vackert allt hänger ihop. – När man tänker på rätt sätt får begreppen och tankeprocessen mening – matematiken sammanför allt!

Alan Schoenfeld besöker Umeå universitet för att bland annat ge föredrag i den matematikdidaktiska seminarieserien Hans Wallin Lectures och för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

I ett av seminarierna förklarar han hur matematiken kan ses som meningsskapande, och vad som händer när den inte är det. Han diskuterar lärdomar som bidrar till att fokusera på elevernas tänkande, och hur man kan jobba fram produktiva beteenden i klassrummet.

Hur lärare fattar beslut

Alan Schoenfeld är även känd för sin teori om hur människor fattar beslut i en undervisningssituation. I ett exempel ställer Alan följande frågor:

En person är engagerad i en komplex aktivitet, såsom undervisning. Vad är det som bestämmer vad den personen gör i den unika situationen? Vad formar de val personen gör? Och hur kan effektiviteten (t.ex. framgång eller motgång i problemlösning) hos personens ansträngningar förklaras?

Alan Schoenfeld hävdar utifrån sin forskning att om man vet tillräckligt om en lärares kunskap, mål och övertygelser, går det att förklara varje beslut han eller hon gör.
– Under seminarierna kommer jag att ge exempel på vad som formar lärares beslut och förklara teorin. Jag kommer även att visa hur man utifrån dessa idéer kan hjälpa matematiklärare att bli bättre lärare, berättar Alan Schoenfeld.

– Vi är mycket glada över att Alan Schoenfeld besöker oss. Han är kanske den forskare vars arbete har haft störst genomslag i hela den matematikdidaktiska forskarvärlden. Hans arbete har även haft stora positiva konsekvenser för förståelsen för hur matematikundervisningen kan utvecklas, t.ex. så är våra svenska kursplaner i matematik (och motsvarande målbeskrivningar i många andra länder) indirekt men starkt påverkade av hans forskning, säger Johan Lithner, professor i matematikdidaktik vid Umeå universitet.

Alan Schoenfeld är professor i pedagogik och matematik vid University of California i Berkeley. Strax efter sin doktorsexamen i matematik, började Schoenfeld att uppmärksamma frågor om matematiskt tänkande, undervisning och lärande. Hans arbete har fokuserat på problemlösning – vad gör människor till goda problemlösare, och hur kan människor bli bättre på det? Bedömning, lärares beslutsfattande och frågor om rättvisa och mångfald - med målet att göra matematiken meningsfull för alla studenter - är andra frågor han lyft fram. Hans nuvarande arbete fokuserar på att förstå olika undervisningsmetoder i klassrummet.

Redaktör: Eva Stoianov