"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-11

Meningsskapande och organisering i polisiärt insatsarbete

NYHET Oscar Rantatalo försvarar sin avhandling, fredag 13 september. Han har under de senaste åren studerat polisens nationella insatsstyrka.

Oscars doktorandtjänst har delvis finansierats av projektet Nordic Safety and Security och resultat från studien har tidigare presenterats inom projektet.
Nordic Safety and Security
Avhandlingen har titeln: Sensemaking and organizing in the policing of high risk situations - focusing the Swedish National Police Counter - Terrorist Unit. Fakultetsopponent är docent Camilla Thunborg, Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Disputationsakten sker kl. 13.00 i Hörsal E, Humanisthuset.

Redaktör: Ulrika Sahlén