"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-12

Mental (o)hälsa och handikapp – lagstiftning i Sverige och Nya Zeeland

NYHET På Nya Zeeland är tvångssterilisering av handikappade fortfarande lagligt. Under den konferens som hålls 13–14 juni på Umeå universitet kommer de olika ländernas lagstiftning när det gäller handikappades rättigheter att belysas.

För en bredare publik är en av föreläsningarna särskilt intressant att nämna. Rättsvetaren Kate Diesfeld, Auckland University of Technology, håller en föreläsning med rubriken: Sterilization in New Zealand: Perspectives from the "Ashley Treatment" debate.
Diesfeld diskuterar Nya Zeeländsk lagstiftning och praxis gällande sterilisering av förståndshandikappade, något som är möjligt enligt lag i Nya Zeeland.

Ämnet är intressant inte minst utifrån den svenska debatten om tvångssterilisering. Diesfeld knyter sin beskrivning av Nya Zeeländska förhållanden till ett rättsfall från 2003 i USA som handlade om att man opererade bort livmoder och bröst på en svårt handikappad sexårig flicka.

Föreläsningen äger rum onsdag den 13 juni klockan 13.15–14.00. Media hälsas välkomna! Institutionen för socialt arbete arrangerar i samarbete med Centrum för handikappforskning vid Umeå universitet, symposiet Mental Health and Disability Law in Sweden and New Zealand. Konferensen äger rum den 13–14 juni i sal S214, Samhällsvetarhuset.

Kontaktperson: Docent Stefan Sjöström, institutionen för socialt arbete Tel: 090 -786 77 97 Mobil: 076 – 832 29 40
E-post: stefan.sjostrom@socw.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg