"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-03

Mer än 46 miljoner till forskning vid Umeå universitet

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat drygt 40,6 miljoner kronor till tolv forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap vid Umeå universitet. Dessutom får två av universitetets forskningsprojekt inom utvecklingsforskning dela på 5,7 miljoner kronor.

Text: Camilla Bergvall

Följande forskare beviljas medel inom naturvetenskap och teknikvetenskap:

Gemma Atkinson, Institutionen för molekylärbiologi, får 3 904 000 kronor för projektet ”Identifiering och karakterisering av ”housekeeping” och antibiotikaresistens ABC ATPaser som hjälper och skyddar ribosomen”

Ove Axner, Institutionen för fysik, får 3 300 000 kronor för projektet ”Kavitetsförstärkta spektroskopier – Möjligheter att mäta det omätbara”.

Åke Brännström, Institutionen för matematik och matematisk statistik, får 3 050 000 kronor för projektet ”Evolution i rumsligt strukturerade populationer”.

Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper, får 3 250 000 kronor för projektet ”Nya tekniker och modeller för mätning av hjärnans blod- och CSF-dynamik för tillämpning inom neurologiska sjukdomar som stroke och demens”.

Christer Grönlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, får 3 200 000 kronor för projektet ”Metoder för dekomposition av kliniskt relevanta vävnadskomponenter i ultraljudsbilder”.

Christian Hedberg, Kemiska institutionen, får 3 200 000 kronor för projektet ”Kemiska verktyg för studier av nukleobas-monofosfat modifieringar av värdcell-proteiner i intracellulär infektion”.

Dan Hultmark, Institutionen för molekylärbiologi, får 2 850 000 kronor för projektet ”Cellulär immunitet i Drosophila – en genetisk modell för medfödd immunitet”.

Victor Kaptelinin, Institutionen för informatik, får 3 953 000 kronor för projektet ”Mobile remote presence i Sakernas internet – Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign”.

Kwangho Nam, Kemiska institutionen, får 3 000 000 kronor för projektet ”Kartläggning av reaktionsmekanismer och allosteri hos kinaser genom nya multiskaliga beräkningsmetoder”.

Markus Schmid, Institutionen för fysiologisk botanik, får 4 300 000 kronor för projektet ”Regulation of flowering by trehalose-6-phosphate signaling”.

Urban Wiklund, Institutionen för strålningsvetenskaper, får 3 250 000 kronor för projektet ”Interaktiv kognitiv arkitektur för prediktion av dysfunktion i den autonoma regleringen av det kardiovaskulära systemet”.

Sara Wilson, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), får 3 390 000 kronor för projektet ”Regulatorer för axon guidning – implikationer för regenerering av nerver”.

Följande forskare beviljas medel inom utvecklingsforskning:

Stina Jansson, Kemiska institutionen, får 2 700 000 kronor för projektet ”Avskiljning och immobilisering av föroreningar i avloppsvatten i Afrika med biokol från lokala jordbruksrester”.

Henrik Antti, Kemiska institutionen, får 3000 000 kronor för projektet ”Kombination av metabolmik och genomik för att diagnostisera och förstå blodinfektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier i låginkomstländer”.

Mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut:

Bidragsbeslut Stora utlysningen – Naturvetenskap och teknikvetenskap 2015Bidragsbeslut Stora utlysningen – Utvecklingsforskning 2015

Redaktör: Camilla Bergvall