"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-17

Mer flexibla krav ger mindre finansiell information

NYHET I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Giulia Giunti effekten av en ökad flexibilitet i redovisningsstandarder för börsnoterade bolag. Resultatet visar att mer flexibla krav leder till mindre rapporterad information i årsredovisningarna.

Studien innefattar de fyra största ekonomierna i Europa; Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. De standarder som analyseras är IFRS 8 Rörelsesegment och dess föregångare IAS 14R Segmentrapportering. IFRS 8 trädde i kraft den 1 januari 2009. Årsredovisningarna för 200 börsnoterade bolag granskades och informationen samlades på engelska, tyska, franska eller italienska.

Studien motiveras av en rad rapporteringsskandaler i början av 2000-talet (till exempel Enron och Parmalat) som har lett till att flera forskare har fokuserat på introduktionen av mer principbaserad redovisningsstandarder.

Avhandlingen visar att det finns en allmän uppfattning om att internationella principbaserade redovisningsstandarder kommer att förbättra finansiell informationskvalitet, men det finns lite bevis för detta påstående. Samtidigt hävdar flera studier att bara för att vi har samma redovisningsregler internationellt för börsnoterade bolag, betyder det inte att företag rapporterar på samma sätt i olika länder.

Avhandlingen visar också att det endast uppstod marginella förändringar i vad företag upplyser om i sina segment efter införandet av IFRS 8. Förändringen kan främst kännetecknas av en förlust av viktig information som indikerar att mer flexibla krav påverkar redovisningspraxis negativt.

– Detta innebär att om syftet med en regulatorisk förändring är att säkerställa en viss nivå av information så är mer rigida krav att föredra. Studien visar också att i motsats till förväntningarna rapporterar företag i olika länder mer lika under mer flexibla standarder, säger Giulia Giunti. 

Det finns dock tecken på att anledningen till att företag rapporterar mer lika i olika länder är att noterade bolag i Storbritannien och Tyskland, som rapporterade mer segmentinformation under IAS 14R, har minskat informationen under IFRS 8.

– Det verkar därför som om standardverkställbarheten minskar när upplysningskraven blir flexiblare. Jämförelsen mellan länderna gjorde det också möjligt att upptäcka att bolag som inte presenterar sina årsredovisningar på engelska rapporterar mindre segmentinformation både före och efter IFRS 8, säger Giulia Giunti. 

Giulia Giunti är född och uppvuxen i Italien (Brescia) och flyttade till Umeå för att läsa Civilekonomprogrammet med internationell inriktning. Hon är utbildad civilekonom med internationell inriktning och har masterexamen i både redovisning och finansiering vid Umeå universitet. 

Länk till avhandlingen i DIVA

För mer information, kontakta gärna:

Giulia Giunti, Handelshögskolan vid Umeå universitetTelefon: 090-786 57 75
E-post: giulia.giunti@umu.se

Om disputationen:

Fredag den 20 november försvarar Giulia Giunti, Handelshögskolan, Umeå Universitet sin avhandling med den svenska titeln: Effekten av ökad standards flexibilitet på företagsrapportering. En jämförelse av introduktionen av IFRS 8 i U.K., Tyskland, Frankrike och Italien och dess påverkan på segment information. (Engelsk titel: The impact of increased standard flexibility on disclosure practices: A comparison of the introduction of IFRS 8 in the U.K, Germany, France and Italy and its impact on companies' segment disclosures.)

Disputationen äger rum kl. 13.100 i Triple Helix, Samverkanshuset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent: Prof. Walter Schuster, Handelshögskolan i Stockholm

Redaktör: Eva Stoianov