"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-04

Mer forskningsinfrastruktur och nya utbildningsplatser

NYHET Mer medel till forskningsinfrastruktur och nya utbildningsplatser på grundnivå var ett par av nyheterna i budgeten för 2016 som universitetsstyrelsen klubbade vid sitt möte den 4 juni.

Detta är första året som universitetsstyrelsen tidigarelagt budgetprocessen. Tidigare har styrelsen beslutat om budgeten i november, men nu har beslut alltså tagits redan i juni.
– Av de signaler jag har fått så ser fakulteterna och institutionerna det här som en positiv förändring, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör.

– I anslutning till det här har vi även sett över vår fördelningsmodell inför 2016, med syfte att förenkla. Vi har sedan tidigare processat den här modellen med fakulteterna som ställt sig positiva till förändringarna.

På frågan vad som kan vara värt att nämna om innehållet i budgeten framhåller Per Ragnarsson grundutbildningen, där han ser det som positivt att universitetet kommande år kan se fram emot att få medel från regeringen till nya utbildningsplatser.

När det gäller forskning kommer det i budgeten också att avsättas mer medel till forskningsinfrastruktur. En annan nyhet är att kommer det att finnas 16,7 miljoner kronor att fördela utifrån utvärderingarna av forskningskontrakten.

– Att kunna fördela medel utifrån kontrakten är ett resultat av flera års arbete och ett viktigt led i att stärka universitetets långsiktiga strategiska arbete, på alla nivåer, säger Lena Gustafsson, rektor.

– Fokus för arbetet är att stärka förutsättningarna för ytterligare ökad kvalitet i såväl utbildningen som i forskningen.

När det gäller universitetsgemensamma funktioner så kommer det att behövas en ökning i budgeten med 15 procent för förvärv till universitetsbiblioteket. Det hänger ihop med årliga prisökningar och att mycket köps i dollar och euro med för tillfället dåliga valutakurser gentemot den svenska kronan.

Mer positivt är då att internhyran ökar med bara 1,59 procent vilket är något lägre än det statliga indexet.
– Sedan är det ju positivt att vi har negativa räntor, så när vi lånar pengar från staten till våra investeringar så får vi i princip pengar tillbaka, säger Per Ragnarsson.

Blir det förändringar i budgetpropositionen från regeringen, som släpps den 20 september, kommer rektor att kunna ta ett tilläggsbeslut.
– Eller rättare sagt, man får väl se det som osannolikt att vi har gissat så exakt rätt, så det kommer nog att bli ett tilläggsbeslut. Men vi har ju försökt att vara lite försiktiga, så det kan vara till vår fördel, avslutar Per Ragnarsson.

Redaktör: Per Melander