"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-08 Uppdaterad: 2020-09-07, 15:39

Mer utbildning om smärta behövs för blivande läkare

NYHET Läkarnas val av behandling vid långvarig smärta förändras inte i takt med ökande erfarenhet av patienter. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet, som understryker betydelsen av utbildning i smärta på läkarlinjen.

Text: Ola Nilsson

– Långvarig smärta är en folksjukdom som det krävs både nya läkemedel och bättre utbildning för att komma tillrätta med, säger Linda Rankin, doktorand vid Umeå universitet.

I en del av sin avhandling vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet har Linda Rankin dels undersökt attityder bland läkare och läkarstudenter till långvarig smärta. Hon har även jämfört med attityder bland läkarstuderande i Australien.

Det visade sig att läkarstuderande och kliniskt verksamma allmänläkare prioriterade samma faktorer när de valde behandling till en ny smärtpatient. Det innebär att valen inte förändrades med den ökade erfarenhet som de kliniskt verksamma läkarna hade skaffat sig i mötet med patienter. Det är tidigare visat att läkarens attityd har stor betydelse för resultatet av smärtbehandlingen, och attityden grundläggs alltså under utbildningen.

Det gick även att se att läkarstuderande i både Sverige och Australien ansåg att man hade behov av mer utbildning om långvarig smärta. De australiensiska läkarstuderande hade en något mer stigmatiserande syn gentemot smärtpatienter än de svenska studerande.

I avhandlingens andra del fokuserar Linda Rankin på behovet av nya läkemedel för att behandla smärta och inflammation. Särskilt verkningsmekanismen för en ny potentiell läkemedelskandidat, palmitoyletanolamid, PEA, undersöktes. PEA finns naturligt i kroppen där det tros vara del av kroppens försvar mot inflammation och smärta. Forskargruppen som Linda Rankin ingår i fann att odlade celler som behandlades med PEA fick lägre halter av inflammationsdrivande prostaglandiner.

Forskarna undersökte även patienter med den smärtsamma munhålesjukdomen oral lichen planus, OLP som påverkar munslemhinnan. Det gick att där se en förändrad balans mellan prostaglandiner och PEA.

– Resultaten talar för att det finns anledning att gå vidare med det här ämnet, palmitoyletanolamid, som en möjlig läkemedelskandidat mot OLP, säger Linda Rankin.

Linda Rankin är uppväxt i Boden och har tidigare en apotekarexamen från Umeå universitet.

Om disputationen

Linda Rankin, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, försvarar fredag 11 september kl. 9.00 sin avhandling Långvarig smärta - från studier i studenters attityder och preferenser till utredningen av en ny behandlingsstrategi in vitro. Fakultetsopponent Emmanuel Bäckryd, Linköpings Universitet. Huvudhandledare Christopher Fowler.

Kontakt

Linda Rankin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 97