"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-08

Mer varierat skogsbruk med kulturella ekosystemtjänster

NYHET Anna Sténs, historiker vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och verksam inom forskningsprogrammet Future Forests, har fått medel från Vinnova för att i samarbete med Norra skogsägarna utveckla en metod för hur information om kulturella ekosystemtjänster kan implementeras i skoglig planering.

Exempel på kulturella ekosystemtjänster i skogen är friluftsliv och rekreation, estetiska värden, materiellt och immateriellt kulturarv, samt skogens bidrag till mental och fysisk hälsa.

Norra ser ett behov av att fortsatt utveckla skräddarsydda lösningar till sina medlemmar.

- Att synliggöra skogens ekosystemtjänster i samband med skoglig planering kan bidra till ett mer variationsrikt skogsbruk säger Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna.

Projektet pågår under hösten 2016 och Anna Sténs kommer under tiden vara placerad vid Norra skogsägarnas kontor i Umeå.

Redaktör: Per Melander