"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-13

Meriteringsanslag för kvinnliga medicinforskare i Umeå

NYHET Medicinska fakulteten vid Umeå universitet inför nu en ny typ av anslag för att öka sina kvinnliga forskares möjligheter att meritera sig. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån vetenskaplig kvalitet.

– Vi vill med detta öppna möjlighet för fler kvinnor inom fakulteten att skaffa sig de meriter som krävs för att bli docenter och professorer, kommenterar Medicinska fakultetens dekanus (ordförande) Bengt Järvholm.

Varje år framöver kommer två inviduella anslag på 400 000 kr vardera att utlysas. De sökande måste vara tillsvidareanställda som universitetslektorer vid fakulteten. Beslut om mottagare fattas av fakultetsnämnden efter bedömning i fakultetens forskningsråd. Mottagarna disponerar anslagen fritt i två år efter beslutet och en vetenskaplig rapport skall lämnas till fakultetskansliet i efterhand.

Bakgrunden är bl.a. universitetsstyrelsens handlingsplan som framhåller att rekryteringen av kvinnor som docenter och professorer bör ökas eftersom kvinnorna ännu är relativt få på den nivån. En utredning inom Medicinska fakulteten har visat att många kvinnor upplever att det saknas resurser, både i tid och pengar, för att meritera sig.

Ytterligare upplysningar:

Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin, dekanus för Medicinska fakulteten, Umeå universitet, tel. 090-785 22 41, e-post bengt.jarvholm@envmed.umu.se

Redaktör: Hans Fällman