"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-25

Mikael Alexandersson får Lärarförbundets nationella pris - Fridtjuv Berg-priset

NYHET Lärarförbundets nationella pedagogiska pris tilldelas år 2007 professorn i pedagogik, tillika dekanus vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Mikael Alexandersson för hans framstående forskningsinsatser och för hans arbete med att utveckla förutsättningarna för forskning och forskarutbildning inom lärarutbildningens område.

Mikael Alexandersson har som forskare lett en rad forskningsprojekt inom lärarutbildningens och den pedagogiska yrkesverksamhetens område och har rönt både nationellt och internationellt erkännande. Forskningen spänner över ett flertal områden omfattande såväl strukturellt inriktade projekt som medvetandeteoretiskt orienterade. Forskningsfrågorna har dels kommit att handla om styrning och implementering av reformer, dels om vad som är fokus för lärares medvetande då de undervisar. Mikael Alexandersson har därutöver också på flera sätt bidragit till att utveckla förutsättningar för forskning och forskarutbildning på lärarutbildningens område.

Han har också som ordförande i Lärarförbundets vetenskapliga råd engagerat sig i utvecklingen av läraryrkets kunskapsbas. Utvecklingen av Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) har medfört att nya samverkansformer mellan lärarutbildning och skola skapats i detta avseende.

Utöver sina insatser för forskning och forskarutbildning inom lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet har Mikael Alexandersson också aktivt deltagit i utvärderings- och utredningsarbetet såväl lokalt som nationellt.

Priset, som är på 50 000 kronor, utdelas för framstående forskningsinsatser inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, eller för främjande av sådan forskning och forskarutbildning. Prismottagaren utses av en nationell jury och priset utdelas av ledningen för Umeå universitet vid universitetets årshögtid lördagen den 20 oktober.

För ytterligare information, kontakta: Björn Åstrand, dekanus Tel 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund