"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-22

Mikael Wiberg ny professor i Informatik

NYHET Mikael Wiberg har utsetts till ny professor inom Informatik vid Umeå universitet. Design och interaktion, nya dynamiska material, digital materialitet och framväxten av ett interaktionssamhälle står i fokus i Wibergs forskningsfält.

Informatik vid Umeå universitet är en välbekant institution för Mikael Wiberg. Det var här han lade fram sin doktorsavhandling 2001 och påbörjade sin forskning kring design och interaktion. 2008 utsågs han till forskningsledare på Designhögskolan i Umeå och har under de senaste två åren arbetat som professor på Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet. Nu återkommer han alltså som professor inom Informatik i Umeå och stärker på så sätt den forskning som pågår i staden kring design och interaktion.

Under de senaste åren har Mikael Wiberg ägnat sin forskning åt nya dynamiska material och hur dessa kan integreras i fysiska produkter, i byggnader, arkitektur och design. Begrepp som interaktiv arkitektur som innebär att hus, byggnader, broar och andra miljöer digitaliseras och begrepp som digital materialitet är centrala inom Mikael Wibergs forskning.

Läs mer om Mikael Wibergs forskning.

Redaktör: Mikael Hansson