"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-17

Miljardsatsning på artificiell intelligens

NYHET Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 1 miljard kronor på forskning inom artificiell intelligens. Satsningen görs genom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, där Umeå universitet är en av fem partners.

Utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW, har beslutat att anslå totalt 1 miljard kronor under tio år till teknikområdet.

Satsningen ingår i Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, som lanserades 2015. Den får ett tillskott på 1 miljard kronor för att bygga kompetens inom olika delar av AI; Maskininlärning, djupinlärning, och matematik. De ingående universiteten, Linköpings universitet, Chalmers, KTH, Umeå  och Lunds universitet bidrar tillsammans med svenska företag med avsevärda resurser. Fullt utbyggd förväntas AI satsningen landa på 1,5 miljarder kronor varav Stiftelsen alltså bidrar med 1 miljard.

Umeå universitet fina traditioner

– Umeå universitet har fina traditioner inom AI-området, ifrån att Lars-Erik Janlert var en av grundarna till Svenska AI-Sällskapet i början på 80-talet till att verksamheten nu är etablerad på ett mer än en handfull olika institutioner. Vi har idag över 20 disputerade forskare som bidrar inom olika delar av AI-området, säger Erik Elmroth, professor vid Institutionen för datavetenskap och Umeå universitets kontaktperson inom WASP.

– De senaste årens framsteg inom AI baserat på självlärande system manifesterat av exempelvis autonoma bilar, Google translate och medicinska expertsystem har fått världen att häpna. Anslaget från KAW ger Sverige en fantastisk möjlighet att utveckla grundläggande förståelse av dessa nya system vilket är avgörande för att vidareutveckla och nyttiggöra den nya tekniken för det svenska samhället, säger professor Lars Nielsen, programdirektör för Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.

Redaktör: Mikael Hansson