"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-05

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet får pris

NYHET Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet har tilldelats 2008 års miljö- och hälsoskyddspris av Yrkesföreningen miljö och hälsa (YMH).

Motiveringen till priset lyder: "Till en 30-årig institution - i dubbel bemärkelse! - som från att ha varit ensam utbildare av landets hälso- och miljövårdsinspektörer fortfarande utbildar, men också fort- och vidareutbildar miljövetare med både bredd och djup".

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet var den första utbildningen av sitt slag när den startade våren 1977.
– Vi har alltid sett miljö och hälsa som någonting tätt sammanlänkat. Det här priset visar också att vårt koncept har hållit över tiden, säger Sten Backlund, som är programansvarig.

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet har tidigare även fått goda betyg i Högskoleverkets utvärdering av miljöutbildningar i landet. I den rapporten framhålls utbildningen som nationellt erkänd och Högskoleverket berömmer de goda kontakterna med näringsliv och offentlig sektor. Genomförda undersökningar visar att Umeåstudenterna har en god arbetsmarknad.

Miljö- och hälsoskyddspriset delas ut vartannat år. YMH:s styrelse utser självständigt vem som förtjänar att uppmärksammas. Priset delades ut den 29 maj i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Sten Backlund, programansvarig Telefon: 090-786 69 23
E-post: Sten.Backlund@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman