"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-14

Miljödebatt på Strömpilen – forskare, politiker och publik

NYHET På lördag den 17 april möter forskare och riksdagspolitiker varandra och publik för att diskutera klimat, miljö och hälsa i lördagshandeln på Strömpilen. Hur påverkar klimatförändringar och miljöhänsyn vår framtid? Vilka politiska beslut måste tas? Tas forskarnas kunskaper till vara

Varför gör vi inte som vi bör? Vi vill ta miljöhänsyn men vi gör det inte lika ofta som vi säger att vi gör det. Hur kan vi få en grönare BNP? Nya sjukdomar i klimatförändringarnas fotspår – hur skyddar vi oss? Vilka är de nya farorna och utmaningarna inom miljöområdet? Det är några av de frågor som kommer att belysas och diskuteras av forskare och politiker och de i publiken som vill vara med.

Debattscen Umeå startar klockan 12.00 och pågår fram till klockan 14.00 i gallerian på Strömpilen.

Deltar gör riksdagspolitikerna: Thomas Nihlén (MP), Helén Pettersson (S), Åke Sandström (C) 
och från Umeå universitet forskarna: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Stig-Olof Holm, lektor, ekologi, Annika Nordlund, forskare i psykologi, Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar och Mats Tysklind, professor i miljökemi samt Ulf Edlund prorektor för samverkan.

Bestäm ett miljömål!
 Titta på laddhybrider!

Redan klockan 11.00 startar miljödagen och den pågår fram till 15.00 på Strömpilen.Förutom debattscenen så kommer Strömpilen vara fylld av spännande miljöaktiviteter och nyheter inom miljöområdet. På programmet finns bland annat:•Visning av de laddhybrider som rullar i Umeå •Visning av Umeå Energis laddstolpar för elbilar•Modell av tåget som ska gå på Botniabanan•"Mitt miljömål" - Ta ställning för miljön och vinn priser. Bli fotad och skriv ditt miljömål i en pratbubbla. (tex. jag ska bli bättre på att släcka lamporna då jag går hemmifrån)
•Sopsortera med Umeva

Dagen är ett samarrangemang mellan Umeå universitet, Strömpilen, Umeå kommun – UMEÅ.MER MILJÖ. Hållbart resande, Vetenskapsrådet och Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Om Debattscen:Vetenskapsrådet och Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg samarbetar i år aktivt på fyra orter i Sverige för att stärka dialogen mellan forskare och beslutsfattare och allmänhet i det som kallas "Debattscener2010". Tillsammans med Stockholms universitet, Linnéuniversitet, Umeå universitet och Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott prövar man nu en ny modell där forskare och politiker möter publik och förbipasserande i samtal och diskussioner på köpcentra och gallerior.
– Tanken är att mötet mellan forskarna och politikerna sker där många människor passerar. Det ska vara enkelt att stanna till och lyssna, bidra med egna frågor och synpunkter, säger Tomas Nilsson, chef för Vetenskapsrådets kommunikationsavdelning och ledamot i Vetenskapsfestivalens huvudmannaråd.

Hela programmet

Mer information:Carina Dahlberg, presschef, Umeå universitet
070-621 33 68

Redaktör: Carina Dahlberg