"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-25

Miljögiftsfingeravtryck avslöjar utsläppskällor

NYHET Ett nytt sätt att hantera komplex exponering av miljögifter presenteras av Håkan Wingfors i den avhandling han försvarar den 27 maj.

I en del fall är koncentrationen av ett enskilt miljögift av stor betydelse för hur man ska hantera det men osäkerhetskällorna kan ibland vara stora. Om däremot ett flertal miljögifter med liknande egenskaper och ursprung används kan ett stabilt "miljögiftsfingeravtryck"skapas. Detta fingeravtryck underlättar arbetet med att spåra och utreda bidrag från komplexa utsläppskällor.

En del klassiska statistiska verktyg har begränsningar i ’’fingeravtrycksstudier’’. Multivariata statistiska metoder kan bättre hantera samvarians och brus. Därför är de mer lämpliga i flertalet av dessa studier.

E-publicering av avhandlingen: publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=256

Torsdagen den 27 maj försvarar Håkan Wingfors, kemiska institutionen, Umeå universitet och FOI, totalförsvarets forskningsinstitut, sin avhandling med titeln Pollutant profiles as a tool for characterization of environmental exposure. Svensk titel: Miljögiftsprofiler som ett verktyg att karaktärisera exponering i miljön. Disputationen äger rum kl 10.00 i KB-huset, stora hörsalen, KB3B1.

Fakultetsopponent är professor Georg Becher, Norska folkhälsoinstitutet, Oslo.

Håkan Wingfors nås på: 090-10 67 40 E-post: hakan.wingfors@foi.se

Redaktör: Carina Dahlberg