"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-02

Miljöhistoriker skriver på forskarbloggen

NYHET Dolly Jørgensen bloggar under två veckor framöver på universitetets forskarblogg. Hon är miljöhistoriker och har jobbat med en mängd olika frågor inom tidsperioden medeltiden fram till i dag. I dag forskar hon om återinförande av djur till naturen i Norge och Sverige.

Hur känns det inför uppdraget?

– Det känns spännande att som bloggare representera både Umeå universitet och fakulteten för teknik och naturvetenskap. Det är en möjlighet att dela med mig av mina tankar kring akademin och mitt forskningsfält.

Vad kommer du att blogga om?

– Jag befinner mig i en intressant position som miljöhistoriker vid en naturvetenskaplig fakultet, så jag vill ägna min blogg åt att reflektera över de utmaningar och möjligheter som följer med denna typ av tvärvetenskap. Jag tror att de synergieffekter som följer när man för samman humanistisk och naturvetenskaplig vetenskap kan hjälpa oss att på ett bättre sätt förstå komplexa miljöproblem och hur vi kan ta itu med dem i framtiden.

Har du bloggat tidigare? Vad har du för förväntningar?

– Jag har bloggat sedan januari 2013 i mitt projekt The Return of Native Nordic Fauna (http://dolly.jorgensenweb.net/nordicnature/), vilket är finansierat av Formas. Jag skriver 2-3 blogginlägg per vecka relaterat till min forskning om återinförande av djur till naturen i Norge och Sverige i ett historiskt perspektiv. Jag tycker att bloggandet hjälper mig att ge min forskning mening medan den fortskrider. Här kan jag också dela med mig av historier som inte kommer med i mina vetenskapliga artiklar och dra paralleller mellan mitt historiska arbete och pågående debatter om återförande av arter.

Till forskarbloggen (in English):

Two kinds of interdisciplinarity

Redaktör: Ingrid Söderbergh