"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-23

Miljökemist får fakultetens samverkanspris 2016

NYHET Mats Tysklind, professor i miljökemi vid Kemiska institutionen, tilldelas teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2016. Priset är på 25 000 kronor och delas ut vid universitetets vårpromotion den 21 maj.

Mats Tysklind är professor i miljökemi vid Umeå universitet sedan 1999. Hans forskning kopplar tydligt samman forskning vid akademin med såväl samhälle som näringsliv. Foto: Mattias Pettersson.

– Det känns väldigt roligt att få priset! Samverkan har varit en viktig del i min forskning under alla mina år på universitetet och att detta arbete nu uppmärksammas av fakulteten är självklart stort för mig, säger Mats Tysklind.

Priset får han med motiveringen att han ”har etablerat flera långsiktiga och fruktbara samverkansprojekt och genom sitt engagemang har universitetets och samhällets kompetenser sammanförts i syfte att lösa stora miljöutmaningar.”

Mats Tysklind har varit den främsta drivande kraften bakom flera mycket stora samverkansprojekt, så som till exempel Marksaneringscentrum Norr, som inriktat sig på utveckling av området förorenad mark. Han ledde också ett samverkansprojekt rörande föroreningssituationen inom Domsjö industriområde tillsammans med Holmen AB och ett antal miljökonsultföretag. I det Mistra-stödda projektet MistraPharma har han tillsammans med medarbetare en framträdande roll och projektet med läkemedel i miljön var av stort intresse för flera statliga myndigheter och media. 

Under de senaste åren har fokus vänts mot utveckling av ett hållbart samhälle, i och med projektet Grön teknik och miljöekonomi. Här pågår samverkan med de kommunala bolagen Umeå Energi, Dåva deponi och avfallscenter och Vakin. Nyligen har en ansökan om projektmedel lämnats in till Tillväxtverket för ett stort samverkans- och innovationsprojekt benämnt Green North. Tack vare Mats Tysklinds starka engagemang har projektet fått stor uppbackning av kommuner och regionala aktörer i både Norrbotten och Västerbotten, samt av flera ledande företag. Projektet syftar till att skapa nya samverkansformer mellan universitet, näringsliv och samhälle för innovationer inom miljöteknikområdet.

– Som miljökemist forskar jag på frågeställningar som har stor miljö- och samhällsrelevans vilket gör att samverkan med andra utanför universitetet blir oerhört viktig och många gånger helt nödvändig. Mitt arbete kring föroreningar i miljön och utveckling av ny miljöteknik är ett område som fortsatt kommer att vara viktigt för att möta vår tids utmaningar. Samverkan är här helt avgörande om vi ska lyckas utveckla och demonstrera nya smarta lösningar, säger Mats Tysklind.

Priset delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion lördagen den 21 maj.

Biografi:

Mats Tysklind föddes 1956 i Strömstad. Han har en kandidatexamen i kemi från Göteborgs universitet och en kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd från Umeå universitet. Vid Umeå universitet fortsatte han med forskarstudier och tog en doktorsexamen i miljökemi vid Umeå universitetet 1993. I sin fortsatta karriär har Mats Tysklind bedrivit forskning om organiska miljögifters transport och öde i miljön samt om miljöteknik för rening av mark och vatten. Han medverkar som forskare i Umeå universitetets större strategiska forskningsprogram EcoChange och Bio4Energy. Han har haft flera expertuppdrag för bland annat WHO, SOU och Naturvårdsverket.

Om samverkanspriset:

Syftet med priset är att uppmärksamma framstående insatser vad gäller samverkan mellan verksamheten inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och det omgivande samhället. Priset delas ut vartannat år och detta är tredje gången samverkanspriset delas ut vid fakulteten.

Tidigare pristagare:

2014 Martin Servin, Institutionen för fysik
2012 Thomas Degn, Designhögskolan

För mer information, kontakta gärna:

Mats Tysklind, professor vid kemiska institutionenTelefon: 090-786 66 68 070-586 69 99
E-post: mats.tysklind@umu.se  

Högupplöst porträttfoto. Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Ingrid Söderbergh